Od wielu lat bardzo ważną imprezą środowiskową w Mikołajkach są "Mikołajki w Mikołajkach". Jest to druga, zaraz po Dniach Mikołajek impreza środowiskowa skupiająca lokalną społeczność. Jej nieodłącznym elementem od samego początku były biegi uliczne dla dzieci i młodzieży, następnie bieg w kat. OPEN. Od trzech lat poza biegami dziecięcymi i młodzieżowymi wydłużyliśmy bieg z 3 km do 10 km co uzyskało uznanie w opiniach ludzi startujących. W 2013 roku wprowadziliśmy Półmaraton Mikołajkowy. Trasa Półmaratonu i biegu na 10 km przebiegać będzie po bardzo malowniczej trasie z Mikołajek do miejscowości Łuknajno wzdłuż Rezerwatu Łuknajno który jest wpisany na światową listę biosfery UNESCO, Natura 2000.

I. ORGANIZATOR GŁÓWNY

Uczniowski Klub Sportowy ,,ATOS” Woźnice

II. WSPÓŁORGANIZATORZY

Klub Biegacza Mrągowo
CK Kłobuk Mikołajki
Szkoła Podstawowa w Woźnicach
MKS Kłobuk Mikołajki

III. PATRONAT

Honorowy patronat
Burmistrz Miasta Mikołajki – Piotr Jakubowski
Senator RP Marek Konopka

IV. CEL

Popularyzacja biegów ulicznych.
Promocja aktywności fizycznej.
Popularyzacja biegów jako najtańszej i najatrakcyjniejszej formy rekreacji.
Poznawanie walorów krajoznawczo-turystycznych kraju.

V. TERMIN I MIEJSCE

Biegi odbędą się w dniu 6 grudnia 2015 r. Start i meta przy Hali Sportowej w Mikołajkach, ul. Jana Pawła II 7, 11-730 Mikołajki

VI. PROGRAM ZAWODÓW

godz. 8,00-11,00 dodatkowe zapisy zawodników, korekty.
godz. 10,30 rozpoczęcie zawodów.
godz. 12,00 ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, nagród oraz dyplomów – dzieci i młodzież
godz. 14,00 ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, nagród oraz dyplomów- Open

dziewczęta / kobiety chłopcy / mężczyźni

godz. Dystans/ rocznik godz. Dystans/ rocznik
10,30 100 m 2008 i młodsi 10,35 100 m 2008 i młodsi
10,40 400m 2005-2007 10,45 400m 2005-2007
10,50 800 m 2002-2004 10,55 1000 m 2002-2004
11,00 1000 m 1999-2001 11,00 1500 m 1999-2001
11,30 10000 m 11,30 10000 m
11,30 Półmaraton 11,30 Półmaraton

V. UCZESTNICTWO

1. W zawodach mogą brać udział dzieci, młodzież oraz dorośli bez ograniczeń wiekowych.
2. Dzieci oraz młodzież do 18 roku życia muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów do udziału w biegu oraz czytelnie wypełnioną kartę startową.
Prawo startu w Półmaratonie oraz w biegu na 10km maja osoby które ukończyły 16 lat !!!!
3. Osoby do biegu na Mikołajkową Dyszkę oraz Półmaraton Mikołajkowy muszą dokonać opłatę startową. Kwota ta nie podlega zwrotowi bez względu na zaistniałe okoliczności.
4. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu dostępnym w biurze zawodów.
5. Każdy uczestnik dokonuje zapisu do konkretnego biegu ustalonego przez organizatorów.
6. Niestawiennictwo uczestnika w miejscu i czasie przewidzianym dla przeprowadzenia biegu bez względu na jego przyczyny jest równoznaczne z rezygnacją i nie rodzi po stronie uczestnika jakichkolwiek roszczeń związanych z jego udziałem w zawodach biegowych.
7. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NW. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia
12.09.2001r. (dz. U. Nr 101 poz.1095).
8. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje pakiet startowy:
- czapeczkę Świętego Mikołaja,
- numer startowy wraz z agrafkami,
- materiały reklamowe,
- koszulkę termoaktywną z nadrukiem – osoby z opłaconą opłatą startową do 27 listopada!!!!!
9. Po ukończeniu biegu zawodnicy otrzymują:
- pamiątkowy medal na mecie,
- ciepły posiłek regeneracyjny
10. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte do koszulki startowej w taki sposób, aby numer startowy był widoczny z przodu. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą
dyskwalifikacji.
11. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
12. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

VI. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia do zawodów w kategorii Open będą przyjmowane przez Internet na stronie
Półmaraton - http://elektronicznezapisy.pl/events/2171/starts/new
Mikołajkowa Dyszka - http://elektronicznezapisy.pl/events/2172/starts/new
oraz osobiście w dniu zawodów od godz. 8,00
2. Grupowe zgłoszenia do biegów dziecięcych i młodzieżowych należy wysyłać na adres uksatoswoznice@wp.pl do 04.12.2015r. Zgłoszenia indywidualne w dniu zawodów w biurze zawodów.
3. Uczestnicy biegu 10km oraz Półmaratonu zobowiązani są do wpłacenia wpisowego
na konto: Uczniowski Klub Sportowy ATOS Woźnice 61 9350 0001 0016 6777 1000 0001 z dopiskiem ,,Biegi Mikołajkowe 2015 – Pólmaraton lub 10km” (do 27.11.2015 r.).
Młodzież do lat 18, osoby które ukończyły 70 lat oraz posiadające orzeczenie o niepełnosprawności są zwolnione z opłaty startowej.
4. Wprowadzamy klasyfikację drużynową. Zespoły mieszane 4 osobowe ( 3+1, 2+2, 1+3 )
5. Podczas odbioru numeru zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem
weryfikacji danych.
6. Informacji o biegach udziela Wojciech Brodowski – 691 669 083. Bieżące informacje będą umieszczane na stronach patronów medialnych.

VII. Opłaty startowe

Półmaraton Mikołajkowy

do 05 października - 50pln

do 02 listopada - 60pln

do 27 listopada - 70pln

w Biurze Zawodów - 80pln


Mikołajkowa Dyszka

do 05 października - 40pln

do 02 listopada -50pln

do 27 listopada -60pln

w Biurze Zawodów -70pln

Osoby zapisane bez dokonania opłaty startowej do 27 listopada zastana usunięte z listy startowej !!!
Organizator zapewnia dodatkowe zapisy w dniu zawodów!!!!
Uczestnicy imprez dziecięcych i młodzieżowych nie ponoszą opłaty startowej !!!!!

VIII. NAGRODY


Punktacja drużynowa - Drużyny 4-osobowe, w tym przynajmniej 1 kobieta.
Za miejsca I-III otrzymają puchary (bieg na 10km i Pólmaraton )
Indywidualne w biegach dziecięcych oraz młodzieżowych
W biegach dziecięcych i młodzieżowych za miejsca I - III zwycięzcy otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe. Za miejsca IV-VI dyplomy.

Półmaraton Mikołajkowy
Za miejsca I-III otrzymają puchary i nagrody rzeczowe. Pierwszych trzech zawodników w kategoriach wiekowych otrzyma puchary – decyduje rok urodzenia

Mikołajkowa Dyszka
Za miejsca I-III otrzymają puchary i nagrody rzeczowe. Pierwszych trzech zawodników w kategoriach wiekowych otrzyma puchary – decyduje rok urodzenia.

Puchar Senatora RP Marka Konopki dla najstarszego i najmłodszego uczestnika biegów.
Puchar PREZESA UKS ATOS Woźnice za najlepszy strój świąteczny wśród zawodników.
Puchar Burmistrza Mikołajek dla najlepszych z Gminy Mikołajki (K + M - Pólmaraton)

Podział na kategorie:
Mężczyźni:
M2: do 29 lat (ur. 1986 i młodsi)
M3: 30 – 39 lat (ur. 1985– 76)
M4: 40 – 49 lat (ur. 1975 – 66)
M5: 50 – 59 lat (ur. 1965 – 56)
M6: 60+ (ur. 1955 i starsi)

Kobiety:
K2: do 29 lat (ur. 1986 i młodsi)
K3: 30 – 39 lat (ur. 1985– 76)
K4: 40 – 49 lat (ur. 1975 – 66)
K5: 50 – 59 lat (ur. 1965 – 56)
K6: 60+ (ur. 1955 i starsi)

Obowiązuje zasada jednokrotnego nagradzania.
Nagrody mogą ulec zmianie w zależności od pozyskania kolejnych sponsorów!!!!!

IX. ZASADY FINANSOWANIA

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy, koszty udziału pokrywają uczestnicy i jednostki delegujące.

X. TRASA

Start i meta biegu usytuowane są w tym samym miejscu. Na 5 kilometrze zawodnicy wykonują nawrót, zlokalizowany przy Folwarku Łuknajno. W Półmaratonie zawodnicy wykonają dwie takie pętle.
Profil trasy: Łagodny.
Nawierzchnia trasy: 35% drogi asfaltowe, 65% drogi gruntowe. Trasa będzie oznakowana co 1 kilometr. Trasa nie posiada atestu PZLA.
Pomiar czasu: Elektroniczny

XI. UWAGI KOŃCOWE

1. Listę zawodników podpisaną przez dyrektorów szkół, prezesów klubów i opiekunów ekip należy obowiązkowo złożyć przed rozpoczęciem zawodów u organizatora zawodów.
2. Wszyscy uczestnicy obowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie lub deklarację rodziców lub opiekunów o brakach przeciwwskazań lekarskich do uprawiana sportu.
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zniszczony sprzęt i rzeczy zagubione.
4. Ubezpieczenie zawodników i osób im towarzyszących należy do uczestników.
5. Sprawy sporne nie ujętych w regulaminie rozstrzyga organizator.
6. Organizator zapewni każdemu uczestnikowi gorący posiłek.
7. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA.
8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentu stwierdzającego tożsamość.
9. Program minutowy może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.
10. Szatnie , sanitariaty oraz prysznice zlokalizowane będą na hali sportowej w Mikołajkach


Podczas imprezy zbierane będą środki pieniężne (m.in. część wpisowego), które zostaną przekazane na leczenie i rehabilitację Zosi Michaluk. Zosia przyszła na świat 8.12.2011 r. Urodziła się z bardzo rzadką chorobą, przepukliną rdzeniową (inaczej zwaną rozszczepem kręgosłupa) oraz wodogłowiem. Zosia jest sparaliżowana od pasa w dół. W pierwszej dobie swojego życia była operowana. Kilka dni temu wstawiono Zosi zastawkę w główkę, aby wodogłowie nie powiększało się. Czeka ją jeszcze wiele skomplikowanych operacji. Niestety w naszym kraju leczenie i rehabilitacja to bardzo droga sprawa. http://fundacjazosi.blog.onet.pl/

Sponsor główny: Gmina Mikołajki

Patroni medialni: mikolajki24.com, WAMA-SPORT