Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniach towarzyszących 97. Rocznicy Odzyskania przez Polską Niepodległości

PROGRAM

10 listopada 2015
Plac Lotników Polskich

godz. 17. 00
Capstrzyk Niepodległości z udziałem wojska, policji, straży pożarnej, władz samorządowych, harcerzy oraz pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich i szkół

11 listopada 2015
Kościół Świętego Wojciecha

godz. 10. 30
Uroczysta Msza Święta z udziałem Orkiestry Dętej Mrongovia oraz młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych

Centrum Kultury i Turystyki (sala widowiskowa)

godz. 16.30
Rodzinne tworzenie kokard narodowych połączone z konkursem i nagrodami

godz. 18.00
Poetycko-muzyczny koncert „Ojczyzno Pamiętam…” poprowadzą pianista Janusz Blecharz, skrzypek Marian Lewicki, aktor Teatru w Rzeszowie Michał Chołka w towarzystwie wokalistki Moniki Gębali.

Historycznej podróży w czasie poprzez wydarzenia i miejsca mające wielkie znaczenie dla każdego Polaka towarzyszyć będą pieśni z powstań narodowych oraz ostatniego okresu walk
o niepodległość.

Wiersze w wykonaniu Teatru Mańja

Pozostałe wydarzenia


7 listopada 2015
godz. 15.00 Niepodległościowy Turniej Piłki Nożnej 16+ (Orlik os. Mazurskie)

8 listopada 2015
godz. 10.00 Rajd Niepodległości (Zbiórka przy Komendzie Hufca ZHP, ul. Kopernika 2c/1)

10 listopada 2015
godz. 18.00 „Polsce śpiewajmy” w wykonaniu harcerzy z Komendy Hufca ZHP (Centrum Kultury i Turystyki)

11 listopada 2015
godz. 10. 00 Poznaj Mrągowo - Marsz Miejskim Szlakiem Turystycznym (zbiórka przy CKiT, dystans – 10 km)
godz. 10.00 – 14.30 Zawody strzeleckie o Puchar Niepodległości (Strzelnica w Marcinkowie)

Teren byłych Koszar - Obelisk poświęcony żołnierzom Garnizonu Mrągowo
godz. 12.00 Upamiętnienie żołnierzy Garnizonu Mrągowo, złożenie kwiatów
godz. 12.30 Zwiedzanie koszar – przedstawienie historii Garnizonu zakończone żołnierską grochówką
godz. 13.30 Prezentacja orderów i odznaczeń II Rzeczypospolitej

12 listopada 2015

godz. 9.45 "Odzyskanie Niepodległości przez Polskę"
montaż słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci z Przedszkola "Stokrotka" (Centrum Kultury i Turystyki)