Miło nam poinformować, że w dniach 10-11 grudnia 2015 roku w Mrągowie odbędzie się druga edycja cyklu konferencyjno-wystawienniczego Dajna Modern Heritage. Podobnie jak w zeszłym roku, miejscem wydarzenia będzie Dawny Ratusz Miejski w Mrągowie.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania jest prezentacja najnowszych wyników badań wykopaliskowych stanowisk archiwalnych oraz aktualnych opracowań źródeł archeologicznych i historycznych związanych z problematyką dawnych Prus Wschodnich.

Organizatorami konferencji i wystawy są Fundacja Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Burmistrz Miasta Mrągowo, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz Muzeum w Mrągowie.

Głównym celem cyklu jest popularyzacja współczesnej archeologii i nauk jej towarzyszących oraz zainteresowanie problematyką regionalnego dziedzictwa kulturowego jak największego grona odbiorców. Konferencję rozpoczynamy w dniu 10.12 o godz. 10.00, zakończenie spotkania planowane jest na godzinę 16.00 dnia następnego. Zwieńczeniem pierwszego dnia będzie otwarcie wystawy podsumowującej projekt MKiDN "Alt Kosewen III - inwentaryzacja i opracowanie archiwalnego cmentarzyska z okresu wędrówek ludów",

Serdecznie wszystkich zapraszamy!