Kosewo archiwalne cmentarzysko z okresu wędrówek ludów Kossewen III. Badania w roku 2014, pod redakcją Agnieszki Jaremek, Warszawa 2015

Fundacji Dajna im. Jerzego Okulicza‑Kozaryna wydała publikację, która podsumowuje projekt pn. „Alt Kossewen III – inwentaryzacja i opracowanie archiwalnego cmentarzyska z okresu wędrówek ludów”.

Wydawnictwo prezentuje wyniki badań interdyscyplinarnych przeprowadzonych w ramach projektu, począwszy od studiów archiwalnych, poprzez ujęcia syntetyczne i analizy specjalistyczne, po opracowanie materiałów zabytkowych pochodzących z cmentarzyska grupy olsztyńskiej na stanowisku 2 w Kosewie (d. Kossewen III), gm. Mrągowo, woj. warmińsko‑mazurskie, datowanego na późny okres wędrówek ludów.

Pobierz (pdf)