Wystawa plastyczna uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie "O czym marzył mój dziadek, babcia, pradziadek, prababcia".

Zapraszamy w poniedziałek 29 lutego 2016 o godz. 17:00 do Galerii Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie.

Projekt edukacyjny oparty na relacjach video osób które przeżyły czasy II wojny światowej (Żydów, Powstańca Warszawskiego, Mazurów) oraz odkrywaniu własnej tożsamości. Zajęcia obyły się w Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie pod okiem Magdaleny Lewkowicz, nauczycielki historii oraz Moniki Siwik. Uczniowie odkrywali podobieństwa i różnice w pragnieniach, potrzebach oraz marzeniach w życiu kolejnych pokoleń. Efektem końcowym jest wystawa prac plastycznych pt . ”O czym marzył mój dziadek, babcia, pradziadek, prababcia”. 

Środki na zajęcia dla młodzieży pozyskała Pani Magdalena Lewkowicz  z programu Stowarzyszenia Wspólnoty Kulturowej „Borussia” z Olsztyna - Mini-projekt szkolny zrealizowany w ramach projektu Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach, dzięki wsparciu finansowemu z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.