Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie zaprasza do udziału w eliminacjach miejskich 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,  które odbędą się 1 kwietnia 2016 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej CKiT.

Eliminacje miejskie zakończy recital ŁUKASZA JĘDRYSA, uczestnika i laureata wielu konkursów poezji śpiewanej, w tym Olsztyńskich Spotkań Zamkowych oraz Impresji artystycznych Śpiewające Obrazy. Muzyka młodego artysty jest mocno osadzona w nurcie piosenki poetyckiej, a swoje utwory opiera na gitarze akustycznej i własnym głosie.

1. KONKURS JEST IMPREZĄ OTWARTĄ – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych.
2. KONKURS PROWADZONY BĘDZIE W FORMIE CZTERECH ODRĘBNYCH TURNIEJÓW:
A. TURNIEJ RECYTATORSKI
-  repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;
-  uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
B. TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”
- repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),
- dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),
- czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

do pobrania - KARTY ZGŁOSZEŃ Turniej recytatorski i wywiedzione ze słowa

C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
- obowiązuje przygotowanie s p e k t a k l u w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 min).

do pobrania - KARTA ZGŁOSZEŃ Turniej teatrów jednego aktora

D. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
- repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,
- uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.
- przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;

U w a g a: w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.

do pobrania - KARTA ZGŁOSZEŃ Turniej poezji śpiewanej

3. KONKURS PROWADZONY JEST W DRODZE WIELOSTOPNIOWYCH PRZEGLĄDÓW:
- środowiskowych, miejskich, gminnych;
- powiatowych i/lub rejonowych – wg ustalenia wojewódzkiego organizatora konkursu;
- wojewódzkich – powinny zakończyć się nie później niż 9 maja 2016 r;
- spotkań finałowych

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
- przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu – którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach;
- zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w poniżej podanym terminie we wskazanej placówce kulturalno-oświatowej; w szkołach.

5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Spotkania Finałowe odbędą się:
- turniej A i B  22 – 25 czerwca  2016 r. w Ostrołęce;
- turniej C  3 – 5 czerwca 2016 r. w Słupsku;
- turniej D  8 - 11 czerwca 2016 r. we Włocławku

* Karty zgłoszeń uczestników prosimy dostarczyć osobiście lub drogą mailową do dnia 18 marca 2016 r. – Dział Organizacji Imprez CKiT w Mrągowie,ul. Warszawska 26, e-mail: j.polomska@ckit.mragowo.pl; j.zapala@ckit.mragowo.pl;  bliższe informacje tel. 89 743 34 53; 89 743 34 65

Do pobrania:
Regulamin