Najlepsze obiekty turystyczne zlokalizowane na obszarach wiejskich rokrocznie wybierane są na Warmii i Mazurach w ramach Konkursu Agro-Eko-Turystycznego Zielone Lato. To w ramach Zielonego Lata właśnie, komisja konkursowa odwiedza co roku  ponad 20 obiektów zgłoszonych do konkursu, sprawdzając m.in.:  standard zakwaterowania i wyposażenia, jakość świadczonych usług rekreacyjnych, stan sanitarny obiektu,  sposób żywienia gości czy oznakowanie i metody promocji działalności poszczególnych obiektów.

Nagrody przyznawano w trzech kategoriach:

1. Gospodarstwa gościnne – wypoczynek u rolnika
2. Gospodarstwa gościnne – wypoczynek na wsi
3. Zagrody edukacyjne Warmii i Mazur.

I tak, w kategorii „wypoczynek na wsi”:

I-e miejsce otrzymuje obiekt GLENDORIA z miejscowości Ględy, należący do Pani Krystyny Lipskiej; www.glendoria.pl

II-e miejsce przyznano SIEDLISKU PASIEKA ze Studzianki, Państwa Marty i Tomasza Wysokińskich; www.siedlisko-pasieka.pl

III-e miejsce przyznano obiektowi AGROZAGADKA Z Bogaczewa, należącemu do Państwa Moniki i Macieja Lipińskich; www.agrozagadka.com

W tej samej kategorii wyróżnienie otrzymuje FOLWARK ŁUKNAJNO z miejscowości Łuknajno, należący do Pani Justyny Dziak-Głowackiej; www.luknajno.pl

W kategorii „zagrody edukacyjne” przyznano następujące nagrody:

I-e miejsce otrzymuje Zagroda Edukacyjna ZIOŁOWY DZBANEK z miejscowości Sąpy, prowadzona przez Panią Ewę Nisiewicz; www.facebook.com/ziolowydzbanek

II-e miejsce przyznano Zagrodzie Edukacyjnej CICHE WODY z miejscowości Wężówko, którą prowadzą Państwo Anna i Wojciech Oczkowscy; www.cichewody.pl

III-e miejsce otrzymuje zagroda Edukacyjna MAZURSKA IZBA REGIONALNA z Marcinkowa, prowadzona przez Panią Jolantę Hellis; www.agro-podswierkiem.jasky.pl


Nagród w kategorii  „wypoczynek u rolnika” nie przyznano.

Nagrodom, o łącznej wartości 20 tys. zł., towarzyszyć będzie promocja w/w obiektów w mediach oraz  na  targach i wystawach, w których Samorząd Województwa bierze udział, w wydawnictwach poświęconych turystyce wiejskiej a także portalach internetowych. Laureatom serdecznie gratulujemy, a turystów i mieszkańców zachęcamy do zapoznania się z ofertą agroturystyki na Warmii i Mazurach.