ŁAWECZKA przyjdź, usiądź, zatrzymaj się

Fotografia to znak czasu. Obraz, który przywołuje wspomnienia, dowód na istnienie chwili. Zapraszam wszystkich Mrągowian do udziału w fotograficznym projekcie "Mrągowianie na ławeczce". 1 czerwca podczas Dnia Dziecka przyjdź z kimś ważnym dla Ciebie, z dziećmi, rodziną, przyjaciółką, psem albo sama/sam, zatrzymaj się na chwilę. Usiądź wygodnie i poczuj ten moment. Stwórzmy razem portret naszej społeczności.

Fotografować to znaczy wstrzymać oddech, uruchamiając wszystkie nasze zdolności w obliczu ulotnej rzeczywistości. Henri Cartier-Bresson

Wstrzymajmy oddech razem. Zapiszmy tę jedną chwilę, by po latach świadczyła o nas, o miejscu, o naszej społeczności, rodzinach i znajomych. Inicjatorką projektu jest mieszkająca w Mrągowie artystka - fotograf Ewa Oracz (Franka Romanow).

Nasze studio fotograficzne, w którym centralnym punktem będzie tytułowa ławeczka, zaranżujemy w CKiT, w sali Orbita (na piętrze). W ciagu kilku godzin na ławeczce powstaną portrety studyjne osób należących do lokalnej społeczności, rodzin, znajomych, przyjaciół. Powstałe fotografie znajdą się na wystawie, która otworzy Dni Mrągowa.

Franka Romanow

"Mrągowianka. Kilka szkół zaczynała, kilka skończyła w tym ASP, kolejną zaczyna. Nieco sprzeczna, aspołeczna, znerwicowana i zrzędliwa. Fotografuje już tak długo, że wstydzi się przyznać. W fotografii szuka prawdy, czasem subiektywnej, tego "czegoś" trudnego do zwerbalizowania. Fotografka starej szkoły, wychowana w ciemni fotograficznej. Najbardziej lubi portretować ludzi, a od jakiegoś czasu opisuje świat za pomocą fotografii dokumentalnej. Najbardziej inspiruje ją muzyka."

Zapraszamy na stronę artystki - www.frankaromanow.pl