Centrum Kultury i Turystyki W w Mrągowie zaprasza Państwa na kolejny, niezwykły koncert z cyklu "Letnich koncertów na deptaku"!

T / A b o r e t
1 września 2016 r., godz. 17. 00

M O L O przy skwerze Jana Pawła II, WSTĘP WOLNY


Muzyka pachnąca drewnem, odrobiną łąki odnalezionej i przeniesionej pomiędzy ruchliwe ulice miasta. Pobudzona źródłami, jazzem czy muzyką świata, naświetlana w powolnym procesie dochodzenia do autentyczności na matrycę współczesności, doświadczenia i codzienności.

T/Aboret to jedna opowieść snuta czterema różnymi głosami. Wywodząc się z różnych muzycznych światów wyrażają siebie w ethno jazzowych kompozycjach, improwizacjach, rytmicznych wariacjach.

Polskie źródła, lecz język współczesny,  miejski, zbudowany na szerokim dostępie do otaczającego świata, połączone wspólną wrażliwością. 4 osoby, 13 instrumentów, 1 opowieść

Skład zespółu:

N a t a l i a  C z e k a ł a
fortepian, śpiew

K a r o l i n a  M a t u s z k i e w i c z
suka biłgorajska, fidel płocka, kamancze, skrzypce, gadułka, śpiew biały, śpiew klasyczny

A r t u r  S i e j k a
kontrabas

K r z y s z t o f  G u z e w i c z
tabla, cajon, tonbak, udu, daf, darbuka

Inni o T/Aborecie
" spójność brzmienia, autentyzm współmuzykowania oraz umiejętne stosowanie tradycyjnych motywów w jazzowych aranżacjach " - jury festiwalu MIkołajki Folkowe .
I miejsce oraz nagroda publiczności.

" Wysmakowane połączenie jazzu i folku, polskich melodii ludowych i fortepianowych improwizacji " - Jadwiga Marchwica portal Etnosystem

Z A P R A S Z A M Y  ! ! !