START 16.07.2016, 9:00
Zbiórka przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekeracji "Pegaz" w Pieckach
ZAKOŃCZENIE Muzeum Regionalne im. Walentyny Dermakiej z Sapiehów w Pieckach

REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ

Naszym celem jest udana, przyjemna i bezpieczna wycieczka, toteż zobowiązujemy się przestrzegać poniższego regulaminu:
1. Dzieci do 12 roku życia uczestniczą w wycieczce pod opieką rodziców lub opiekunów
2. Zabrania się jazdy obok siebie, należy jechać rzędem zachowując bezpieczne odstępy
3. W czasie jazdy jeden z opiekunów znajduje się zawsze na początku grupy i jeden na końcu
4. Grupa porusza się zgodnie z przepisami ruchu drogowego
5. Szybkość jazdy dostosowuje się do najsłabszego uczestnika wycieczki
6. Nie planuje się jazdy późnym wieczorem i nocą
7. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy
8. Złe samopoczucie, i wszelkie skaleczenia bezzwłocznie należy zgłosić kierownikowi lub opiekunowi wycieczki
9. Strój i ekwipunek dostosowuje się do wymogów wycieczki (prowiant i napoje we własnym zakresie)
10. Bezwzględnie zabrania się spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, zażywania środków odurzających

Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji  “Pegaz” w Pieckach
ul. Zwycięstwa 6 11-710 Piecki
tel. 89 742 22 71, 694 459 849