Konkurs odbywa się po patronatem Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, laureatów jest zaledwie 14. z całej Polski, a wśród nich Mrągowo.

Miasto Mrągowo otrzymało nagrodę Przyjazny Brzeg "za nową Ekomarinę i Centrum Edukacji Ekologicznej w polskiej stolicy Country&Folk. Mrągowo konsekwentnie rozwija zaplecze sprzyjające wypoczynkowi na wodzie i nad wodą, a nowy port stał się wizytówką miasta dbającego o ekologię."

Celem konkursu jest kształtowanie w społecznej świadomości wartości polskich wód i znaczenia właściwego zagospodarowania ich brzegów z myślą o wodniakach. Konkurs polega na honorowaniu osób fizycznych i prawnych, których koncepcje i działania najlepiej służą temu celowi. Cieszymy się, że Mrągowo zostało wyróżnione i dostrzeżono starania miasta w tym kierunku.

Przy okazji gratulujemy przystani z powiatu mrągowskiego, która również otrzymała nagrodę Przyjaznego Brzegu - Przystań PTTK „Perła Krutyni” - Nowy Most - "za stworzenie faktycznej perły na najbardziej popularnym w Polsce szlaku kajakowym. Zrewitalizowana stanica odmieniła szlak Krutyni oferując standard usług na bardzo wysokim poziomie."