Gdy prowadzą swój muzyczny dialog, nawet czas zatrzymuje się na chwilę. Uczeń i mistrz – niezwykły duet, który spotkał się ponad barierami autyzmu. Dla nas zatrzymają czas w czwartek 2 marca 2017 o godzinie 20:00 w Restauracji Ceglana w Mrągowie. Serdecznie zapraszamy!

Radosław Nowicki – jeden z najbardziej cenionych i najbardziej obiecujących saksofonistów tenorowych i sopranowych młodego pokolenia. Jest laureatem Monte Carlo Jazz Solist Competition. Występował na prestiżowych festiwalach jazzowych m.in. w Warszawie, Londynie, Dublinie i Paryżu. Na co dzień muzykuje pomiędzy Katowicami i Suwałkami.

Filip Czapla – nastolatek z autyzmem, który muzyką tworzy swój świat. Bęben, perkusja, pianino – to jego komunikatory. Za pomocą mowy nie jest w stanie przekazać tego co czuje, jednak siadając przed czarno-białą klawiaturą wyraża wszystko, co mu w duszy gra. Pokonuje autyzm za pomocą półnut, ćwierćnut, krzyżyków i bemoli.

Niezwykła historia Radka i Filipa podkreśla niezwykłość podejścia do terapii dzieci z autyzmem, z jakim można się spotkać  w Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” w Suwałkach. Od 7 lat prowadzi ją Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów, podobnie jak Niepubliczne Terapeutyczne Gimnazjum „Prolog”. Obecnie w obu placówkach kształci się ponad 50 dzieci z obszaru Północno-Wschodniej Polski.

- Jesteśmy stabilną i ciągle rozwijającą się organizacją, która na stałe wpisała się w mapę edukacyjną Suwałk, czyniąc je lokalnym ośrodkiem dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i społecznymi, takimi jak autyzm, Zespół Aspergera i niepełnosprawności sprzężone. – mówi Urszula Duda, dyrektor szkoły. – Wysoka jakość nauczania i terapii czyni z nas placówkę, do której uczęszczają dzieci z całego regionu. Liczba i jakość zajęć dydaktycznych, wyjść, imprez, wyjazdów, szkoleń i innych inicjatyw wyróżnia nas na mapie edukacyjno-terapeutycznej naszego kraju. Potwierdzeniem tego są podziękowania i nagrody, które otrzymujemy, w tym szczególnie ważna dla nas Włócznia Jaćwingów, którą otrzymaliśmy w ubiegłym roku. Należy podkreślić, że nauka w naszych placówkach  jest  bezpłatna, dlatego stanowimy konkurencyjny ośrodek w skali całego województwa.

Pozwólmy się zaczarować Radkowi i Filipowi – w czwartek 2 marca 2017 o godzinie 20:00 w Restauracji Ceglana w Mrągowie. Po koncercie będzie można porozmawiać z mistrzem Nowickim, rodzicami Filipa oraz Urszulą Dudą – dyrektor szkoły „Bajka”. Zwieńczeniem wieczoru będzie dedykowany gościom z Suwałk spektakl „Amerykański pojedynek” w wykonaniu Teatru ALE.