Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Mrągowie zaprasza na uroczysty Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Mrągowie, który odbędzie się w sobotę 28 kwietnia 2018 r.

Program:
15:00 Uroczyste otwarcie wystawy jubileuszowej w Ratuszu Miejskim
16:00 Uroczysta akademia w Centrum Kultury i Turystyki
- zwiedzanie wystawy w CKiT
- powitanie zaproszonych gości
- referat okolicznościowy
- wręczenie wyróżnień
- wystąpienia zaproszonych gości
- sesja naukowa prof. dr hab. Mariusz Mielczarek "Z dziejów polskiego kolekncjonerstwa" i "Monety antyczne a sprawa polska, od początków po połowę XX wieku oraz prof. dr hab. Krzysztof Filipow "Fałszerstwa pieniądza".
- występ artystyczny
- zakończenie uroczystości