Zawody Karabinowe Zimowy Snajper 2019 – Marcinkowo 19 i 20 stycznia

Serdecznie zapraszamy strzelców na dziewiątą już edycję Zawodów Karabinowych „Zimowy Snajper”, które po raz kolejny odbędą się na strzelnicy Klubu Strzeleckiego SNAJPER w Marcinkowie koło Mrągowa. Zawody odbędą się w dniach 19-20 stycznia 2019 r. o godz. 15:00.

Głównym Organizatorem zawodów „Zimowy Snajper 2019” jest firma „VICMAN” Michał Dudzik.

Zawody będą wpisane do kalendarza zawodów Warmińsko Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Udział w nich zalicza się zawodnikom do przedłużenia licencji na kolejny rok. Sędziowie będą mogli wpisać do karty pracy 1 punkt za rangę zawodów.

Szczegóły:

Co: Zawody karabin centralnego zapłonu – 300 m
Gdzie: Strzelnica KS SNAJPER w Marcinkowie koło Mrągowa (N 53.51.24.72 E 21.15.13.35)
Kiedy: Sobota i niedziela 19 i 20 stycznia 2019
Organizator: „VICMAN” Michał Dudzik przy współpracy KS SNAJPER Mrągowo.
Fundatorzy nagród rzeczowych: PWS Celowniki, Sklep Myśliwski Zakład Rusznikarski Jan Janczewski, e-militaria.pl, Husar – polski producent wyposażenia taktycznego.

Liczymy na obecność zawodników z najodleglejszych nawet regionów Polski. Mrągowo i okolice oferuje bogatą bazę noclegową począwszy od gospodarstw agroturystycznych, na hotelach o wysokim standardzie skończywszy. Prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc (we własnym zakresie).

Opłata startowa 300 zł - w tym trening w piątek 18 stycznia oraz ciepłe napoje i ciepły posiłek zarówno w sobotę jak i w niedzielę. Zawodnicy przyjeżdżają z własną bronią i na własny koszt.

Konkurencje Trójboju

1. „Zimny strzał” – czas – 1 minuta.
Po sygnale z wyznaczonego miejsca przemieścić się na stanowisko, załadować broń i oddać jeden strzał do specjalnej tarczy. Całe używane wyposażenie zawodnik rozkłada na stanowisku wcześniej, w czasie przygotowawczym, który wynosi 3 minuty. Broń można jedynie postawić, nie wolno się składać, ustawiać przyrządów, i wykonywać innych czynności przy broni przed sygnałem START.
Zakończenie konkurencji – sygnał timera lub sygnał głosowy.

2. „Zimna dziesiątka” – czas – 60 sekund.
Po sygnale timera zawodnik oddaje 10 strzałów do dzwonu strzeleckiego. Trafienia bądź strzały chybione będzie na głos komunikował Sędzia obserwujący cel. Czas przygotowawczy wynosi 3 minuty. Zakończenie konkurencji – sygnał timera lub sygnał głosowy.

3. „Zimny Snajper” – czas 3 + 15 minut
Po sygnale Sędziego zawodnik oddaje 5 strzałów próbnych w czasie 3 minut do tarczy w typie Np23p. Po wskazaniu i zaklejeniu przestrzelin przez Obsługę Tarcz, po sygnale Sędziego, zawodnik oddaje 30 strzałów ocenianych w czasie 15 minut do tej samej tarczy. Czas przygotowawczy wynosi 3 minuty. Rozpoczęcie i zakończenie konkurencji na komendę Sędziego.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w poszczególnych konkurencjach to:

1. Zimny Strzał - 100 pkt - za trafienie w cel. Pomniejszone o 5 pkt za każdy centymetr oddalenia przestrzeliny od celu.

2. Zimna Dziesiątka - 100 pkt - za dziesięciokrotne trafienie w cel. Każde trafienie = 10 pkt.

3. Zimny Snajper - 300 pkt - za trzydzieści dziesiątek

W sumie, w trójboju można uzyskać max. 500 pkt.

4. Konkurencja niespodzianka – w tej edycji Niespodzianka będzie się składała z kilku zadań strzeleckich. Ilość amunicji niezbędna do ukończenia tej konkurencji jest nieznana. Być może wystarczy 50 nabojów.

W komunikacie końcowym każda konkurencja będzie opisana oddzielnie - w sumie pięć protokołów. Sędziowie ocenią jednak tylko wszechstronność zawodników, klasyfikując i nagradzając ich wyniki w trójboju (czwarty protokół). Dla zwycięzców przewidziano puchary za zajęcie miejsc od 1 do 3, dodatkowo za miejsca od 1 do 6 wręczone zostaną dyplomy. Zwycięzca konkurencji Niespodzianka opisanej w piątym protokole otrzyma nagrodę i dyplom.

Regulamin zawodów:

1. Zawody rozegrane zostaną jako impreza dwudniowa i rozpoczną się w sobotę, 19 stycznia 2019, o godzinie 09.00. Ze względów organizacyjnych w zawodach może wziąć udział maksymalnie 40 strzelców. Zawodnicy zostaną podzieleni na dwie grupy, a strzelania Trójboju i konkurencji Niespodzianki będą się odbywały równolegle. Rejestracja zawodników odbywać się będzie wyłącznie drogą e-mail na adres: pws@celowniki.com.pl. W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, nazwę klubu który reprezentuje zawodnik, kaliber używanej w zawodach broni, oraz numer telefonu kontaktowego. Termin rejestracji i wnoszenia opłaty startowej upływa 10 stycznia 2019 r. Zawodnicy, którzy do tego dnia uiszczą opłatę startową, otrzymają potwierdzenie rejestracji drogą e-mail w dniu 11 stycznia. W miarę napływania zgłoszeń będziemy przekazywać informacje o ilości dostępnych jeszcze miejsc. W przypadku nieobecności na zawodach, opłata startowa nie będzie zwracana. Po uzgodnieniu z Organizatorem możliwy jest start innego strzelca w miejsce osoby nieobecnej.

W przeddzień zawodów, w piątek 18 stycznia 2019, zostanie przeprowadzony zorganizowany trening. Do dyspozycji zawodników będzie cała strzelnica – osie 25, 50, 100, 200 i 300 m oraz cele papierowe i metalowe cele reaktywne. W związku z tym zachęcamy do skorzystania z okazji i zabrania ze sobą także broni krótkiej i strzelb. Rozpoczęcie treningu około godziny 10.00, zakończenie około godziny 14.00.

2. Opłatę startową należy wpłacać na rachunek bankowy firmy VICMAN:

Vicman Michał Dudzik
ul. Kasztanowa 110
21-003 Jakubowice Konińskie
Numer konta: 93 1240 1503 1111 0010 1528 6092

Tytułem: Imię Nazwisko opłata startowa Zimowy Snajper 2019

3. Do zawodów dopuszczone zostaną wyłącznie karabiny typu repetier. Nie przewiduje się wyodrębnienia oddzielnych kategorii dla różnych typów broni. Wszystkie konkurencje Trójboju oraz konkurencja Niespodzianka muszą być strzelane z tego samego egzemplarza broni.

4. W Trójboju na stanowisku można mieć ze sobą tylko określoną w opisie konkurencji ilość amunicji (1-1, 2-10, 3-35). Dopuszcza się tylko amunicję sportową i myśliwską.

5. Awaria broni lub amunicji jest sprawą zawodnika.

6. Wszystkie konkurencje zaczynamy z bronią rozładowaną. We wszystkich konkurencjach Trójboju karabiny będą ładowane pojedynczo. Puste magazynki można podpiąć do broni / broń można załadować na wyraźną komendę Sędziego.

7. Postawa strzelecka Trójboju – dowolna. Przyrządy celownicze - dowolne. Masa broni i wyposażenie dodatkowe oraz podpory – dowolne. Wyjątkiem są statywy typu benchrest, których używanie jest zakazane. Wszystkie zadania zawodnik wykonuje samodzielnie. Można używać wszelkich pomocy – dalmierzy, kalkulatorów balistycznych, lunet obserwacyjnych, stacji pogodowych oraz notatek.

8. W konkurencji Niespodzianka, postawy strzeleckie, sposób ładowania broni i inne detale – pozostają niespodzianką. Konkurencję tą należy strzelać z tego samego egzemplarza broni co Trójbój.

9. Ze względu na odległość do celu/celi metalowych i ich wytrzymałość - kaliber broni ograniczamy do 8 mm włącznie. Dopuszcza się strzelanie z karabinów kalibru .338 LM, jednak zawodnicy korzystający z tej możliwości w Trójboju, konkurencję „Zimna dziesiątka” będą strzelali jako ostatni.

10. Zawody zostaną rozegrane niezależnie od liczby startujących strzelców i warunków pogodowych.

Warunki bezpieczeństwa:

Po zakończeniu strzelania broń musi być przedstawiona do kontroli Sędziemu stanowiskowemu.

Broń można przenosić bez pokrowców o ile zamek będzie otwarty lub wyjęty. Nie wolno używać pasów nośnych.

Jakichkolwiek manipulacji przy broni można dokonywać jedynie na stanowisku strzeleckim za wyraźną zgodą Sędziego oraz w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa.

Do strefy bezpieczeństwa nie wolno wnosić amunicji.

Kontakt:
Klub Strzelecki Snajper - Mrągowo
tel. 695 657 902