W Mrągowie są obecnie kościoły kilku wyznań: katolickie, ewangelicki, prawosławny, zielonoświątkowy. A jak było dawniej? Gdzie modlili się katolicy, gdy jeszcze nie było najstarszego kościoła rzymsko–katolickiego, czyli św. Wojciecha? Gdzie mieszkała ludność żydowska? A gdzie podziewali się kalwini?

Termin:
3.05.2019 r. (piątek)
Miejsce i czas startu: godz. 10:00 Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie
Przewidywana godzina zakończenia: 13:00
Przewodnik: Robert Wróbel

Nie obowiązują zapisy. Udział bezpłatny.

Organizatorzy:

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska”
Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej (działające w ramach Centrum Kultury i Turystyki).