Festiwal jest niekonwencjonalnym zjawiskiem kulturowym i jedyną tego rodzaju propozycją w kraju. Minione festiwale spotkały się z bardzo przychylnym przyjęciem. Koncert galowy w amfiteatrze jest podsumowaniem trzech dni imprez festiwalowych w mieście, w trakcie których oglądać można występy kapel, chórów oraz zespołów pieśni i tańca z Litwy, Białorusi, Ukrainy oraz gościnnie z Łotwy, Czech i Rosji. Występom towarzyszą wystawy plastyczne, fotograficzne, rękodzieła, wieczory poetyckie, kiermasze i degustacje kresowych potraw.

 9 sierpnia (piątek) 2019

godz. 16.00 Mała Gala Kresowa - Uroczyste otwarcie Festiwalu połączone z występami zespołów, prezentacją rękodzieła i malarstwa, kiermaszami
Plac Unii Europejskiej

między innymi usłyszymy:
Zespół "Tęcza" z Mińska założony w 1998r. pod kierownictwem Tatiany Wołoszynej,
Kapelę "Rudomianka" oraz
Zespół taneczno - wokalny „Polska Nuta” założony w 2013 r. przy Narodowo - Kulturalnym Stowarzyszeniu Polaków w Odessie. Zespół uczestniczył w licznych koncertach w Odessie oraz obwodzie odeskim. Kilkakrotnie przyjeżdżał z koncertami do Polski. Od czterech lat zespół jest organizatorem ekumenicznego Festiwalu kolęd „Melodie Bożego Narodzenia”. Kierownik zespołu – Wiktor Pajgert, muzyk, kompozytor, aranżer.

godz. 17.00 Wieczór poezji
Centrum Kultury i Turystyki – sala kameralna
szczegóły...

godz. 20.00 Wieczornica Kresowa - Wiwat! Pan Moniuszko
Centrum Kultury i Turystyki – sala widowiskowa


10 sierpnia (sobota) 2019

godz. 11.00 Kresowe spotkania z muzyką i poezją
Plac Jana Pawła II

godz. 13.00 Koncerty zespołów kresowych, prezentacje rękodzieła i malarstwa
Plac Unii Europejskiej

godz. 13.00 REZYDENCJE KRESOWE - spotkanie autorskie z Grzegorzem Rąkowskim
godz. 14.00 Konferencja Prasowa
Centrum Kultury i Turystyki – sala Orbita

W spotkaniu uczestniczyć będą:
Apolonia Skakowska – Dyrektor Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki, Emilia Chmielowa - Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Renata Dziemiańczuk – Wiceprezes Związku Polaków na Białorusi ds. Kultury, Teresa Maria Dutkiewicz – Redaktor Naczelna czasopisma FOPnU „Nasze Drogi”, wiceprezes FOPnU, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na Ukrainie, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Polskich Dziennikarzy, Pisarzy i Artystów „Arena”, Elżbieta Korowiecka - członek redakcji czasopisma FOPnU „Nasze Drogi”, Irena Waluś-  Redaktor Naczelna miesięcznika ZPB „Magazyn Polski”, Polina Juckiewicz - dziennikarka "Głosu znad Niemna na uchodźstwie", Krystyna Adamowicz - dziennikarka „Tygodnika Wileńszczyzny”, Jadwiga Podmostko – dziennikarka „Kuriera Wileńskiego”, Sergiusz Leończyk - redaktor pisma Kongresu Polaków w Rosji RODACY oraz portalu www.rodacynasyberii.pl

godz. 16.00 Wernisaż malarstwa artystów plastyków z Kresów - „25 lat Festiwalu w Mrągowie”
Wystawa wycinanki ludowej inspirowanej twórczością Stanisława Moniuszko przygotowana przez Związek Polaków na Białorusi
Centrum Kultury i Turystyki – sala Kameralna
Szczegóły...

godz. 18:30 KONCERT GALOWY koncert biletowany - bilety do nabycia w Centrum Kultury 89 743 34 66, na stronie ebilet.pl lub przed imprezą w kasie amfiteatru nad jeziorem Czos

11 sierpnia (niedziela) 2019

godz. 10.30 Uroczysta Msza święta z udziałem poetów i zespołów kresowych
Kościół  Świętego Wojciecha

godz. 11.30 – 15.30 Koncerty zespołów kresowych, prezentacje rękodzieła i malarstwa, kiermasze
Plac Unii Europejskiej

swoje prace zaprezentują:

Z Białorusi:
Henryka Sztrzałkowska (koronkarstwo) należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych przy ZPB. Przez całe swoje życie zajmuje się koronkarstwem. Ten rodzaj robótek daje możliwość tworzenia własnych wzorów i form. Wykorzystuje różne style szydełkowania: styl rustykalny, patchworkowy,  wzory siatkowe i inne. Wykonuje serwetki duże i małe, firanki, obrusy, ubrania, aniołki, motyle, biżuterię, wydmuszki oraz ozdoby choinkowe. Wielokrotnie prezentowała swoje prace w Domu Polonii w Warszawie, na Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie, na Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie, na Dniach Folkloru w Częstochowie, na Międzynarodowych Targach Asgroturystyki w Sokołowie Podlaskim. Każdego roku bierze udział w Grodzieńskim Jarmarku Kaziukowym, organizowanym przez ZPB. Swoi prasce prezentuje najbliższym przyjaciołom i znajomym, co przynosi jej wielką radość i satysfakcję z tego, że ich mieszkania stają się jeszcze piękniejsze.

Paweł Lasota (ceramika) Urodził się w Nikołajewie (Ukraina). 1987 – 1990 - studiuje na Wydziału Elektrotechniki w Instytucie Budowy Maszyn w Mohylewie (Białoruś). 1992 – 1996 - pracuje drukarzem w Orszańskiej Drukarni w Orsze. 1996 – zakłada własną pracownię sitodruku. 2009-2011 - prowadzi warsztaty regionalne sitodruku dla nauczycieli plastyki na bazie Mohylewskiego Regionalnego Instytutu Rozwoju Edukacji. 2012 – współorganizator  Rodzinnej Pracowni Ceramiki „LePa”. W pracowni prowadzi warsztaty ceramiczne i sitodrukowe dla dzieci i hobbystów. Bierze udział w wielu wystawach na Białorusi i zagranicą.

Eugeniusz Błudow (wyroby ze słomy) należy do Towarzystwa Twórców Ludowych przy ZPB. Jest trórcą ludowym oraz  badaczem  kultury materialnej na Grodzieńszczyźnie.  Jest znany z wyrobów ze słomy,  plecenia z wikliny, tkactwa ludowego. Corocznie bierze udział w festiwalach kultury  ludowej  w  Białymstoku, Warszawie, Węgorzewie, Toruniu, Łodzi i innych. Prowadzi warsztaty plecenia ze słomy zarówno na Białorusi jak i w Polsce.

Natalia Głuszeń (rękiodzieło współczesne) należy do Miejskiego Oddziału ZPB w Lidzie. Jest członkiem STL. Od dzieciństwa zajmowała się rękodziełem. Robótki szydełkiem, wiklina papierowa, ozdoby do włosów. Uczestniczy we wszystkich imprezach kulturalnych organizowanych przez Odział ZPB w Lidzie. Brała udział w jarmarkach w Wasylkowie, Węgorzewie, Mrągowie, Wilnie, Grodnie, Białymstoku, Pabradzie.

Maryna Marczuk (wycinanka ludowa) W 1991 r. ukończyła Wydział Grafiki w Witebskim Państwowym Instytucie Pedagogicznym. Po ukończeniu studiów prowadziła kółko wycinanki ludowej  w Rejonowym Domu Kultury w Szkłowie. Od 1996 r. członek Związku Twórców Sztuki Ludowej Republiki Białoruś. Od 1999 r. Wykładowca na Uniwersytecie Brzeskim.  W 2004 r. w Brześciu miała miejsce jej personalna  wystawa „Wołanie Wiosny”, która od 2000 r. jest stałym uczestnikiem miejskich i republikańskie projektów kulturalnych: „Wiązanka wiosenna”, „Gwiazdka”, „Dożynki”, „Słowiański Bazar”. Od 2005 r. uczesniczka międzynarodowych i regionalnych wydarzeń kulturalnych w Polsce takich jak: „Jarmark Jagielloński” w Lublinie, „Kaziuki” w Seldcach i in.

Walery Marczuk (ceramista) po ukończeniu instytutu od 1991 r. prowadził zajęcia dla grupy ceramików w Domu Dziecka w Szkłowie. W 1999 r. wstąpił do Związku Twórców Ludowych Republiki Białoruś z kolekcją ludowych gwizdków, okaryna. Od 1996 roku jest nauczycielem ceramiki na Uniwersytecie Brzeskim.  Regularnie bierze udział w miejskich, regionalnych i republikańskich wystawach sztuki ludowej, ludowych konkursach zabawach i festiwalach ludowych. W 2017 roku w ramach „Słowiańskiego Bazaru” w Witebsku zajął 2. miejsce w międzynarodowym konkursie „Zabawka ludowa”.

Anżelika Cydzik – wyroby ze skóry
Z Litwy:
Ola i Tomasz Kuniccy - palmy, chleb wileński
Leokadia i Leon Szałkowscy  - biżuteria, wyroby ze skóry, stare fotografie Wilna
Leonarda i Michał Jankowscy -  rzeźba w drewnie
Z Ukrainy:
Halina Szatruk- robótki szydełkiem

godz. 15.30 – 16.30 Korowód ulicami miasta
(od ul. Sobczyńskiego do pl. Jana Pawła II i promenadą do Amfiteatru nad Jeziorem Czos)

godz. 16.30 KONCERT ORKIESTRY REPREZENTACYJNEJ SIŁ POWIETRZNYCH z Poznania
- Uroczyste zamknięcie 25. Festiwalu Kultury Kresowej
Amfiteatr nad Jeziorem Czos

Ponadto:
Wystawa fotografi i plakatu Festiwalu Kultury Kresowej
Centrum Kultury i Turystyki

Gośćmi Koncertu Galowego będą:

Z Białorusi:
Grupa Taneczna Polonijnego Folklorystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Karolinka” z Brześcia. Zespół powstał w 1991 r. z inicjatywy zagorzałych entuzjastów polskiej kultury i folkloru, małżeństwa Walentyny i Jana Trzeciaków, absolwentów Studium Instruktorów Polonijnych Zespołów Artystycznych w Lublinie. Pomimo braku zaplecza, próby 90-osobowego zespołu, który składa się z trzech grup wiekowych,, odbywają się regularnie dwa, trzy razy w tygodniu. W zespole ćwiczą nie tylko ci, którzy chlubią się polskim rodowodem, ale także przedstawiciele innych narodowości, zauroczonych polską muzyką, tańcem oraz śpiewem. W repertuarze zespołu „Karolinka” znajduje się folklor regionów Polski oraz Polesia i Podlasia, a także tańce narodowe. Kierownictwo zespołu - Walentyna i Jan Trzeciak.

Zespół Ludowej Piosenki "Przyjaciele" z Borysewa powołano w 2001 r. wkrótce po otwarciu Domu Polskiego w Borysowie. Uczestnikami zespołu są muzycy - amatorzy, mający polskie korzenie. Zespół składa się z wokalnej i instrumentalnej grupy. Na wykonywany repertuar składają się polskie i białoruskie piosenki ludowe. W 2016 r. zespół obchodził swój 15 letni Jubileusz. Założyciel i kierownik zespołu - Swietłana Waszkiewicz.

Zespół Wokalno - Instrumentalny “Melodia” z Mińska. Jako grupa wokalna rozpoczęli swoją działalność dopiero w 2018 r. podczas przygotowań do nagrania płyty autorskiej Heleny Abramowicz “Dzień Dziecka”. Występowali na koncertach z okazji Dnia Dziecka, kolędowych spotkaniach, brali udział w konkursie „Kolorowe nutki” w Grodnie oraz „Uwaga talent” w Mińsku. Kierownik zespołu - Helena Abramowicz.

Z Litwy:
Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” z Wilna został założony 19 marca 1955 r.  przez polską społeczność w Wilnie i jest najstarszym zespołem na Wileńszczyźnie. Od początku swego istnienia zespół bierze aktywny udział w krajowych oraz międzynarodowych festiwalach i przeglądach. Ma na swym koncie ponad 1500 koncertów na różnych scenach świata. Za całokształt działalności artystycznej i kultywowanie tradycji polskich na Litwie zespół został wyróżniony wieloma odznakami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej, miedzy innymi: odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”, medalem im. Oskara Kolberga, odznaką Marszałka Senatu RP „Złoty laur” oraz wieloma innymi. Kierownik artystyczny i dyrygent - Renata Brasel, choreograf - Marzena Suchocka, Kierownik dziecięcej grupy tanecznej - Beata Bużyńska, Kierownik kapeli - Anna Kijewicz.

Zespół Tańca Ludowego "ZGODA" z Rudomina powstał w 1988 r. Jego założycielem jest zagorzały entuzjasta polskiej kultury ludowej Henryk Kasperowicz. Po pierwszych koncertach zespół zwrócił na siebie uwagę swą oryginalnością, wysokim poziomem artystycznym i werwą. Dzisiaj to stuosobowa grupa młodych artystów, którzy rozwijają swój talent i zamiłowanie do tańca, śpiewu i muzyki ludowej. Są to uczniowie, studenci oraz pracownicy różnych branż. W swoim repertuarze zespół posiada narodowe i regionalne tańce Polski, różnorodne programy i obrazki sceniczne prezentujące folklor ziemi wileńskiej. Chórmistrz – Jasia Mackiewicz, Kierownik muzyczny – Romuald Piotrowski, Instruktorzy tańca – Elżbieta Klukowska, Marta Szczyglik, Antoni Franckiewicz, Kierownik artystyczny i choreograf – Henryk Kasperowicz

Kapela Wileńska z Wilna, kapela podwórkowa, wykonująca piosenki lat 20 - tych i współczesne. Kierownik kapeli – Romuald Piotrowski.

Zespół KAYMO PROJECT jest duetem muzycznym, którego repertuar bazuje na współczesnych aranżacjach polskich piosenek ludowych Wileńszczyzny. Zespół tworzą dwie uzdolnione artystki młodego pokolenia - Elżbieta Oleszkiewicz i Katarzyna Żemojcin.

Z Rosji:
Zespół wokalny „KRAKOWIACY” z Abakanu powstał przy Kulturalno - Narodowej Organizacji „Polonia” Republiki Chakasji. W repertuarze zespołu są tańce i pieśni regionów Polski, pieśni patriotyczne, rosyjskie, kozackie i ludów syberyjskich. Zespół regularnie bierze udział w miejskich i republikańskich przeglądach folklorystycznych. Wyjeżdżał z koncertami do środowisk polonijnych w Rosji. W 2017 r. koncertował podczas Sierpniowego Jarmarku w Jenisejsku w Kraju Krasnojarskim, natomiast we wrześniu w stolicy Republiki Ałtaj. Oprócz tego niejednokrotnie uczestniczył w Dniach Kultury Polskiej w Krasnojarsku. Koncerty zespołu są częścią dorocznego Festiwalu Kultury Polskiej w Południowej Syberii. W 2018 r. zespół z cyklem koncertów i prelekcji „Syberyjskie drogi do niepodległości”, odwiedził kilka miejscowości, zamieszkałych przez potomków Polaków w Południowej Syberii. Kierownik zespołu – Helena Władimirowa,. administrator zespołu -  Sergiusz Leończyk.

Z Ukrainy:
Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Górali Czadeckich „Dolinianka” ze Starej Krasnoszory. Zespół powstał przy szkole ogólnokształcącej w 1998 r. Każdego roku „Dolinianka” prezentuje swój dorobek na jednej ze scen Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” – w Polsce, Rumunii i na Ukrainie. W marcu 2018 r. „Dolinianka” gościła w Warszawie na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy w ramach podsumowania Roku Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie. W uznaniu za swój dorobek został odznaczony medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W tym roku na scenie mrągowskiej zaprezentuje się również trio bandurzystek, które tworzą solistki „Dolinianki”. Kierownik zespołu - Regina Kałuski.

Zespół wokalno-instrumentalny „Podolanie” z Baru powstał w 2016 r. na bazie dwóch zespołów: instrumentalnego „Renesans” i chóru kameralnego „Cantica Anima”, działających przy Domu Polskim w Barze na Podolu. Jego członkami są profesjonalni muzycy polskiego pochodzenia, którzy udzielają się w życiu społecznym miejscowej organizacji Polaków. Zespół aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Domu Polskiego, służy oprawą artystyczną wszystkich uroczystości, odbywających się w Domu Polskim. Często jest zapraszany do Winnicy, obwodowego miasta, aby uświetnić swoimi występami imprezy okolicznościowe. Na swoim koncie zespół ma również występy w Polsce. W bogatym repertuarze zespołu znajdują się utwory ludowe polskie i kresowe (we własnym opracowaniu), klasyczne, sakralne, pieśni ukraińskie. Kierownik zespołu - Małgorzata Miedwiediewa

Zespół „Galicia Folk Band” ze Lwowa – to śpiew na głosy, piękne brzmienie instrumentów (akordeon, skrzypce, bandura, perkusja), duże umiejętności muzyczne oraz dobry kontakt z publicznością. Utwory brzmią w różnych językach: ukraińskim, polskim, angielskim, włoskim. Zespół śpiewa również pieśni religijne, wiele koncertów miało miejsce w kościołach polskich, niemieckich, francuskich, szwajcarskich. Do swoich sukcesów zespół zalicza występy w Polsce na Międzynarodowym Festiwalu w Brusach, dwukrotnie na Międzynarodowym Festiwalu Akordeonicznym w Sulęczynie, Festiwalu Kultury Łowieckiej „Knieja 2015” w Sierakowicach, koncert w Kutnie na święto Róż, a także koncert we Lwowskiej Operze. Przełomowym w karierze okazał się czerwiec 2015 r., kiedy to zespół zagrał koncert w Filharmonii Lwowskiej. Projekt odbył się pod patronatem konsula RP we Lwowie. Kierownik zespołu - Volodymyr Ivanets.

Zespół wokalno - taneczny „Wszystko w porządku!” z Browar powstał we wrześniu 2015 r. przy Polskim Kulturalno-Oświatowym Stowarzyszeniu „Rodzina”. Składa się z 7 rodzin. Razem śpiewają rodzice i dzieci. W repertuarze dominują pieśni ludowe. Soliści brali udział w Festiwalach Kultury Polskiej w Barze, Kijowie, Browarach, Pyrohowie. Uczestniczą w różnych wydarzeniach, koncertach charytatywnych, konkursach na Ukrainie i w Polsce. Kierownik zespołu - Zoriana Dimitrowa.

Salomea Pletenicka – solistka, wokalistka, liryczno-dramatyczny sopran, wolontariusz Centrum Kultury i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie). Absolwentka dwóch uczelni na Ukrainie na kierunku prawa i stosunków międzynarodowych. Od 2015 r. kierownik muzycznego zespołu wolontariuszy CKPiDE. W marcu 2019 r. reprezentowała CKPiDE na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim z udziałem Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy na Finale Akcji Pomoc Polakom na Wschodzie.

Duet : Swiatosław Stefiuk - 14 lat, uczy się w Tłumaczu w gimnazjum i w sobotniej szkole języka polskiego. Niezwykle aktywny i emocjonalny, śpiewa od 5 lat, bardzo lubi muzykę, twórczość, gra na fortepianie. Dwa lata temu był finalistą IV sezonu The Voice Kids. Biegle rozmawia po angielsku, jest przedstawicielem organizacji Window on America w Iwano-Frankwiskim obwodzie. Wiktoria Dobrowolska - 14 lat, uczy się w gimnazjum w Tłumaczu i w sobotniej szkole języka polskiego. Jest bardzo romantyczna i liryczna, śpiewa w miejskim chórze młodzieżowym „Aksios”, uczy się w szkole tanecznej – tańca towarzyskiego i współczesnego, gra na akordeonie w rodzinnym instrumentalnym zespole. Intensywnie uczy się języków – polskiego, angielskiego, niemieckiego. Dwa lata temu została laureatką konkursu organizowanego przez Ambasadę Francuską z okazji dnia języka francuskiego. Duet Swiatosława i Wiktorii powstał ponad rok temu, cechuje go doświadczenie, pracowitość, pragmatyzm i romantyczność.

Gościnnie wystąpi Zespół Wokalny „Sukces”, pierwszy w Polsce dziecięco - młodzieżowy zespół folkowy. Występy zespołu to niezapomniane widowiska taneczno –wokalne. Zespół wykonuje stare utwory ludowe w nowoczesnych aranżacjach. Opieka artystyczna - Agata Dowhań, Mariusz Garnowski.

 

Komunikat o utrudnieniach w ruchu kołowym

W związku z organizacją 25 Festiwalu Kultury Kresowej w dniach  08.08 – 11.08.2019 r.  nastąpi zmiana organizacji ruchu kołowego w mieście poprzez zmianę oznakowania pionowego.

W związku z wyłączeniem z ruchu części ul. Sobczyńskiego w trakcie trwania Festiwalu w dniach 08.08 -  11.08.2019r. zostanie zablokowany wjazd z ul. Mrongowiusza i ul. Warszawskiej w ul. Sobczyńskiego na wysokości placu PCK. Odcinek ten zostanie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego.

W dniu 11.08.2019r (niedziela) w godzinach 15.30 – 16.30 w czasie „Korowodu uczestników Festiwalu Kultury Kresowej” czasowo zostaną wyłączone z ruchu następujące ulice: Sobczyńskiego (przy placu PCK), Warszawska, Plac Kajki, Ratuszowa.
 
Organizatorzy Festiwalu Kultury Kresowej serdecznie przepraszają Mieszkańców miasta i przybyłych Gości za utrudnienia w ruchu. Wprowadzone zmiany zapewnić mają bezpieczeństwo ruchu podczas Festiwalu.