Mazurski Park Krajobrazowy zaprasza do udziału w tegorocznym Dniu Krajobrazu. Motywem przewodnim spaceru krajobrazowego jest Woda w przyrodzie. Park przygotował spacer ścieżką edukacyjną w Rezerwacie "Krutynia".

Ścieżka umożliwia poznanie krajobrazu ukształtowanego przez ostatnie zlodowacenie. Rzeka płynie tu malowniczym jarze, porośniętym przez lasy mieszane. W rezerwacie spotkać można zimorodki, tracze nurogęsi, łabędzie, wydry, norki amerykańskie oraz poznać rośliny runa leśnego: konwalijkę dwulistną, konwalię majową, kokoryczkę wonną i wielokwiatową, skrzyp zimowy i inne. Na kamieniach w rzece Krutyni zobaczyć można krasnorost Hildebrandtia rivularis, świadczący o czystości wody.

Spotykamy się w poniedziałek 21 października 2019 r. o godz. 13:00, przy siedzibie MPK w Krutyni.

Więcej informacji na temat Dnia Krajobrazu  znajduje się na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: https://www.gdos.gov.pl/dzien-krajobrazu-2019