Mrągowski sztab WOŚP przygotowuje się do styczniowego finału. Rozpoczynamy rekrutację wolontariuszy, którzy będą kwestować na ulicach naszego miasta. Poszukiwani są sponsorzy 28. Finału Orkiestry Serc. Gromadzone są również przedmioty na licytacje, planowane koncerty i towarzyszące im dodatkowe atrakcje. Szefem Sztabu jest Robert Wróbel.

Rekrutacja wolontariuszy

Kto chce zagrać z nami podczas 28 Finał WOŚP - Mrągowo? Na czym polega praca wolontariusza WOŚP? Wolontariusz może mieć identyfikator WOŚP, które otrzymujemy z Warszawy lub też pomagać w sztabie podczas finału i wtedy posługuje się identyfikatorem sztabowym. Jest on zresztą bardzo podobny do tego pierwszego. Mrągowski sztab wystąpił o 120 identyfikatorów WOŚP. Zakładam, że aż tyle będzie grup kwestujących. Ponieważ sztab ma ograniczoną ilość identyfikatorów WOŚP, dlatego też na grupę kwestującą przypada tylko jeden, ponieważ tylko wolontariusz z tym identyfikatorem jest uprawniony trzymać puszkę. Reszta osób z grupy to wolontariusze sztabowi. Wolontariusze sztabowi pomagają podczas finału w sztabie, czyli Centrum Kultury i Turystyki. Dzień finału (12.01.2020) to duża, całodzienna impreza, podczas której przez scenę oraz widownię przewijają się różni wykonawcy, szkoły, przedszkola, grupy taneczne oraz oczywiście też widzowie. Wolontariusze sztabowi prowadzą licytacje, dbają o porządek, pracują w szatni, liczą zebrane pieniądze – mówi Robert Wróbel, szef sztabu.

Jeżeli chcesz dołączyć do mrągowskiego sztabu WOŚP powinieneś wypełnić ankietę wolontariusza i dostarczyć do sztabu lub podpisany skan przesłać na adres
kierownik@it.mragowo.pl.

POBIERZ
:
Ankieta wolontariusza

‼WAŻNE‼ Należy załączyć plik ze zdjęciem! Jeżeli nie masz, przyjdź do Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej, a my zeskanujemy. Pamiętaj, bez zdjęcia ANKIETA jest NIEWAŻNA‼ Wydrukowane ankiety dostępne są w Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej (czynne 8.00 do 16.00) lub recepcji CKiT Mrągowo (czynna do 20.00)

I. spotkanie wolontariuszy WOŚP: 19. listopada (wtorek) 2019 r. w godz. 16.00 - 18.00 w sali Orbita w CKiT

II Drugie spotkanie informacyjne dla wolontariuszy WOŚP w Mrągowie: 6 grudnia (piątek) o godz. 16.00

TERMIN DOSTARCZENIA ANKIET TO 6 GRUDNIA!!!

Przed upływem terminu zorganizowane zostanie, co najmniej jedno, spotkanie z wolontariuszami. Planowany termin to koniec listopada.

Gdzie nas znaleźć w Mrągowie?
Siedziba mrągowskiego sztabu mieści się  w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, przy ul. Warszawskiej 26, a dokładnie w Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej (MCIT, tel. 89 743 34 67). Szefem Sztabu jest Robert Wróbel.

Jesteśmy również w sieci!

Oficjalną stroną 28. Sztabu WOŚP – Mrągowo jest fanpage pod tą samą nazwą. To właśnie tam zamieszczamy wszystkie informacje. Chętnie również odpowiadamy na wszelkie pytania.

Zagraj  z nami!

Zachęcamy do wzięcia udziału w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy poprzez przygotowanie i zaprezentowanie krótkiej prezentacji (teatralnej, kabaretowej, piosenki, pokazu, itp...), która stanowiłaby jeden z punktów programu 28. Finału WOŚP 2020.

Ze względów techniczno – organizacyjnych prosimy, aby czas prezentacji nie przekraczał 15 min. a elementy scenografii i wymogi techniczne zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Zgłoszenia wraz z kartą zgłoszeń należy dostarczyć na adres Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, Dział Organizacji Imprez (I piętro), bądź też drogą mailową na adres j.zapala@ckit.mragowo.pl najpóźniej do 20 grudnia 2019 r.
Podaruj rzecz od serca na licytację!

Pobierz ankietę...

Poszukujemy sponsorów

Mrągowski Sztab WOŚP poszukuje sponsorów i partnerów Finału w naszym mieście. Podczas orkiestrowego Finału w niedzielę 12 stycznia 2020 r. odbędzie się licytacja darów rzeczowych przekazanych przez osoby prywatne i firmy. Dary nie muszą być rzeczowe, mogą to być vouchery na usługi! Chcesz przekazać dar na licytację? Skontaktuj się ze sztabem: tel. 89 743 34 67 lub
kierownik@it.mragowo.pl

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę 12 stycznia 2020 roku. W tym roku Orkiestra gra dla „dla dziecięcej medycyny zabiegowej”.