W związku ze zmianą terminu 29. Finału WOŚP na 31.01.2021 r. zostaje wydłużony termin składania ankiet wolontariusza do godz. 16.00 dnia 28.12.2020 r. Wypełniane ankiety należy dostarczyć do CKiT w Mrągowie.
Nadal jednak przygotowania mrągowskiego sztabu WOŚP ograniczają się do zbiórki publicznej, a więc także wszyscy wolontariusze zostaną do niej włączeni.
 
Mrągowski sztab WOŚP przygotowuje się do styczniowego 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rozpoczynamy rekrutację wolontariuszy, którzy będą kwestować na ulicach naszego miasta. Szefem Sztabu jest Robert Wróbel.
Finał odbędzie się pod hasłem „Finał z głową. Laryngologia, otolaryngologia i diagnostyka głowy” w dniu 31.01.2021
 
Obostrzenia epidemiologiczne w związku z epidemią Covid19
W chwili obecnej mrągowski Sztab planuje jedynie kwestę publiczną. Nie prowadzimy przygotowań do organizacji wydarzeń zewnętrznych oraz pokazów / koncertów na sali widowiskowej CKiT. Nie planuje się organizacji Sali Orbita dla potrzeb wolontariuszy w dniu finału. Decyzja odnośnie organizacji licytacji zapadnie do końca listopada br.

Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację związaną z rozwojem epidemii covid-19 oraz regulacji z nią związanych mrągowski sztab WOŚP będzie na bieżąco reagował na obowiązujące wytyczne. 


Rekrutacja wolontariuszy
 
Na czym polega praca wolontariusza WOŚP? Wolontariusz może mieć identyfikator WOŚP, które otrzymujemy z Warszawy lub też pomagać w sztabie podczas finału i wtedy posługuje się identyfikatorem sztabowym. Jest on zresztą bardzo podobny do tego pierwszego. Mrągowski sztab wystąpił o 120 identyfikatorów WOŚP. Zakładam, że aż tyle będzie grup kwestujących. Ponieważ sztab ma ograniczoną ilość identyfikatorów WOŚP, dlatego na grupę kwestującą przypada tylko jeden, ponieważ tylko wolontariusz z tym identyfikatorem jest uprawniony trzymać puszkę. Reszta osób z grupy to wolontariusze sztabowi. Wolontariusze sztabowi pomagają podczas finału w sztabie, czyli Centrum Kultury i Turystyki. 
 
W chwili obecnej nie plauję się, spotkań Szefa sztabu z wolontariuszami!
Jeżeli chcesz dołączyć do mrągowskiego sztabu WOŚP powinieneś wypełnić ankietę wolontariusza i dostarczyć do sztabu lub podpisany skan przesłać na adres:kierownik@it.mragowo.pl.


‼WAŻNE‼ Należy załączyć plik ze zdjęciem! Jeżeli nie masz, przyjdź do Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej, a my zeskanujemy. Pamiętaj, bez zdjęcia ANKIETA jest NIEWAŻNA!! Wydrukowane ankiety dostępne są w Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej (czynne 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku) lub recepcji CKiT Mrągowo. W godz. 16.00 - 18.00 takze w Bibilotece Miejskiej w CKiT.
PAMIĘTAJ! Preferowanym sposobem kontaktu ze sztabem jest kontakt mailowy lub telefoniczny, dlatego też, jeśli możesz, prześlij skan ankiety wraz ze zdjęciem na maila kierownik@it.mragowo.pl.
TERMIN DOSTARCZENIA ANKIET TO 28 GRUDNIA!!!

Gdzie nas znaleźć w Mrągowie?
Siedziba mrągowskiego sztabu mieści się  w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, przy ul. Warszawskiej 26, a dokładnie w Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej (MCIT, tel. 89 743 34 67). Szefem Sztabu jest Robert Wróbel.

Jesteśmy również w sieci!

Oficjalną stroną 29. Sztabu WOŚP – Mrągowo jest fanpage pod tą samą nazwą. To właśnie tam zamieszczamy wszystkie informacje. Chętnie również odpowiadamy na wszelkie pytania.

29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę 31 stycznia 2021 roku. W tym roku Orkiestra hasłem przewodnim jest „Finał z głową. Laryngologia, otolaryngologia i diagnostyka głowy”.