Innowacyjną działalność w Zagrodach Edukacyjnych przedstawi dr Magdalena Markiewicz podczas VII Ogólnopolskiego Zlotu Zagród Edukacyjnych, który odbędzie się w dniach 21-22 listopada br. w Krakowie.

Dr Magdalena Markiewicz jest członkiem Stowarzyszenia LOT „Ziemia Mrągowska” i właścicielką Ogrodów Markiewicz. Prowadzony przez nią kompleks 14 wnętrz ogrodowych o różnej tematyce i stylu w Marcinkowie jest jedną z dwóch zagród edukacyjnych w okolicy Mrągowa. Drugą jest Mazurska Izba Regionalna przy Agroturystyce „Pod Świerkiem”, również członek Stowarzyszenia. Na Warmii i Mazurach jest łącznie 17 tego typu gospodarstw rolniczych.

Innowacyjną działalność edukacyjną m.in. w mazurskich Zagrodach Edukacyjnych dr Magdalena Markiewicz przedstawi o podczas siódmego krajowego spotkania członków Ogólnopolskiej Sieć Zagród Edukacyjnych, organizacji służącej upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwie rolnym oraz promocji działalności gospodarstw edukacyjnych.

Zagroda Edukacyjna” to zastrzeżony znak towarowy dla gospodarstw łączących działalność rolniczą z profesjonalnymi usługami edukacyjnymi. Prawo do posługiwania się tą nazwą mają wyłącznie sprawdzone i rekomendowane przez system doradztwa rolniczego obiekty, zlokalizowane na obszarach wiejskich i prowadzące zajęcia dydaktyczne oparte o własne zasoby rolnicze. Rekomendowane zagrody tworzą Ogólnopolską Sieć Zagród Edukacyjnych prowadzoną przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie". (Źródło: zagrodaedukacyjna.pl)

VII Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2022 r. w Hotelu****Galaxy w Krakowie. Dwudniowe spotkanie jest częścią szerszego programu edukacyjnego przyjętego przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, zmierzającego do rozwoju Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych w Polsce. Konferencja realizowana jest w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022 – 2023.

Źródło: zagrodaedukacyjna.pl, oprac. LOT