Powiat Nidzicki  położony jest w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego.

Region należy do obszaru „Zielonych Płuc Polski”. Jego charakterystyczną cechą jest mało spotykany w skali europejskiej pagórkowaty krajobraz, pokryty polodowcowymi jeziorami oraz lasami. Na Ziemi Nidzickiej są liczne rezerwaty, gdzie można zobaczyć siedliska wielu rzadkich gatunków flory i fauny.

Miłośnicy przyrody mogą zwiedzić m.in.  Rezerwat „Źródeł Rzeki Łyny”  (to urocza, rozległa dolina z bocznymi wąwozami. Zachodzi tu ciekawe zjawisko erozji wstecznej), Rezerwat przyrody nieożywionej  Koniuszanka I  oraz Rezerwatu florystycznego  Koniuszanka II, gdzie na uwagę zasługuje starodrzew dębowy. Udostępniona jest również ścieżka dydaktyczna w leśnictwie  Wikno. Ciekawe miejsce stanowi punkt widokowy nad jeziorem Zdręczno oraz oznakowane szlaki rowerowe i piesze.

Okolice  Jeziora Orłowo  są miejscem bytowania żółwia błotnego, niezwykle rzadkiego na terenie kraju.

Ciekawe miejsce stanowi tzw.  „Kamień Tatarski”, który jest jednym z największych głazów narzutowych na Mazurach. Ma obwód 19 m i wysokość 2 m. Położony jest w pobliżu osiedla Tatary, 2 km na południowy wschód od Nidzicy. Legenda głosi, że podobno w XVII wieku poległ przy nim wódz tatarski. Do dziś w głazie tkwi kamienna kula.

Nidzica  to miasto powiatowe, położone nad rzeką Nidą, w południowo – wschodniej części Garbu Lubawskiego. Uwagę przyciąga kilka cennych zabytków. Nad miastem na wzgórzu wznosi się gotycki XIV – wieczny  zamek krzyżacki. Najbardziej reprezentacyjne jest skrzydło zachodnie z ozdobnymi szczytami i sklepieniami gwiaździstymi we wnętrzach. W dawnej kaplicy zamkowej i refektarzu zachowały się fragmenty gotyckich malowideł ściennych z XV wieku. Po częściowym spaleniu w 1945 roku zamek odbudowano. Obecnie na zamku mieści się Nidzicki Ośrodek Kultury oraz Hotel Gregorovius wraz z restauracją.

U  podnóża zamku stoi  pomnik  wystawiony w 550 rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Na tyłach, przy ulicy Zamkowej widać neogotycki  kościół ewangelicki  z II poł. XIX wieku. Przy ulicy Młynarskiej zachowały się fragmenty  murów miejskich  z XIV – wiecznymi basztami. W narożu stoi gotycki dom mieszkalny z końca XIV wieku, zwany  klasztorkiem. Odrestaurowany po wojnie obiekt zajmowany jest obecnie przez  Archiwum Państwowe. Przy placu Wolności wyrasta XIX- wieczny klasycystyczny ratusz. Na tyłach rynku, przy ulicy Krzywej wznosi się neorenesansowy  kościół św. Wojciecha, odbudowany w latach 20-tych XX wieku.

Janowiec Kościelny  jest gminą wiejską, której historia sięga XIII wieku. Obszar położony na północny wschód od lewego brzegu rzeki Orzyc, nazywany dawniej był Pobożem. Dzisiaj obejmuje niemal w całości gminę Janowiec Kościelny, gdzie mieszkańcy gminy kultywują tradycję Pobożan.

Walory środowiska przyrodniczego oraz czyste powietrze sprzyjają amatorom grzybobrania. Wschodnia część gminy to ostoja o randze krajowej wielu gatunków ptaków, m.in. żuraw, derkacz, cietrzew, orlik krzykliwy, bocian czarny i biały.

ciekawszych zabytków Janowca Kościelnego warto wyróżnić piękny, zbudowany w 1910 roku w stylu neogotyckim  kościół. Jest on wpisany do rejestru zabytków Warmii i Mazur. Kościół został zbudowany ze składek parafian na wzór kościoła św. Floriana na Pradze w Warszawie.

Na terenie gminy znajdują się  kurhany. Były to miejsca pochówku dawnych pruskich władców plemiennych. Jest ich tu wiele. Najbardziej znane znajdują się w Bukowcu, Kucach, Nowej Wsi Wielkiej. Można je zobaczyć na własne oczy i odkrywać tajemnicze pozostałości dawnych kultur.

Gmina Janowiec Kościelny słynie z produkcji ziemniaka. Od 24 lat na jego cześć organizowane jest Święto Pieczonego Ziemniaka.

Gmina Janowo  nad rzeką Orzyc, to prawdziwa mieszanka kultur: mazowieckiej, mazurskiej i kurpiowskiej. Do ciekawszych zabytków gminy należy zaliczyć  zespół urbanistyczny Janowa, którego cechą charakterystyczną jest wąska zabudowa działek oraz liczne bramy wychodzące na ulice. Na uwagę zasługuje również  kościół parafialny  pod wezwaniem Św. Rocha. Jego budowę rozpoczęto w 1930 roku, a zakończono w 1938 roku. Warto wiedzieć, że 500 zł na jego budowę przekazał prezydent Ignacy Mościcki. Będąc w Janowie warto zobaczyć dobrze zachowany i zadbany  Cmentarz Wyznania Mojżeszowego.

Amatorzy aktywnego wypoczynku mogą wybrać się na teren  byłego poligonu, który położony jest na północny – wschód od miejscowości Muszak. Obecnie znajduje się tam rezerwat przyrodniczy  „Małga”. Z budynków pozostały tylko samotna  wieża kościoła  w Małdze i ruiny  wojskowej wieży dowodzenia  w Sadku, które nadają się idealnie na zabawę w paintball.

Niedaleko znajduje się otoczone lasami  Jezioro Zawadzkie, które jest prawdziwym rajem dla wędkarzy. Od 2006 roku w Janowie organizowana jest wystawa koni zimnokrwistych, która przyciąga hodowców z całego kraju.

Kozłowo  jest malowniczą gminą na terenie, której znajduje się wiele jezior. Są one największą atrakcją turystyczną. Szczególnie urokliwe są  jeziora  Kownatki, Szkotowskie i Kąty. Czysta woda i lasy stwarzają możliwości do aktywnego wypoczynki i od lat przyciągają turystów z całej Polski. W jeziorach można złowić duże leszcze, płocie i szczupaki. Wszystkie atrakcje turystyczne znajdujące się w gminie Kozłowo najlepiej zwiedzać, korzystając z wyznaczonych  szlaków rowerowych. Na uwagę zasługuje również  Ferma Strusi  Mini – Zoo „Wierzbowo”, która jest jedną z większych w Polsce. Można tam również zobaczyć kucyki, lamy, osiołki, kózki i owce.