Powiat olecki  znajduje się we wschodniej części województwa warmińsko – mazurskiego, na szlaku łączącym Dolinę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Suwalsko - Augustowskim, w dorzeczu rzeki Legi i Ełk. Jego siedzibą jest miasto Olecko. Niedaleko stąd do przejść granicznych z Rosją i Litwą.

Powiat olecki to jeden z najpiękniejszych zakątków Mazur. Wspaniały mikroklimat oraz duże obszary wodne i leśne, sprzyjają rozwojowi turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego. Region ten posiada wiele walorów turystycznych oraz jest położony na ważnych szlakach komunikacyjnych, co stwarza możliwości do inwestowania i rozwoju gospodarczego w tym regionie.

Olecko  jest miastem powiatowym położonym we wschodniej części Mazur, nad jeziorem Oleckim Wielkim i rzeczką Legą. Znane jest z największego zarówno w regionie, jak i w Polsce rynku miejskiego, na którym niegdyś odbywały się jarmarki zbożowe, bydlęce i kramne.

Zabytki w Olecku:
- Kościół parafialny z II połowy XVII wieku, przebudowany w XIX i XX wieku. Wyposażenie świątyni reprezentuje styl neobarokowy.
- Zabytkowy układ urbanistyczny miasta z XVI – XIX wieku, czyli rynek z przyległymi ulicami,
- Zamek myśliwski, czyli zabytkowy zespół zamkowy. Jakaś budowla obronna istniała tu już w czasach staropruskich. W czasach krzyżackich, zbudowano w tym miejscu pałacyk myśliwski dla dostojników Zakonu. W XVIII wieku zamek zaczął podupadać, a w 1822 roku spłonął całkowicie i nie został już odbudowany. Pod koniec XIX wieku ruiny zamku zostały usunięte, a na ich miejscu stanął w 1897 roku budynek starostwa powiatowego,
- Drewniana Skocznia, której konstrukcja pochodzi z początku lat 30-tych XX wieku i molo drewniane przy plaży pochodzące z około 1930 roku. Wokół jeziora Oleckie Wielkie poprowadzono "Wiewiórczą Ścieżkę", która jest atrakcyjnym szlakiem spacerowym o charakterze edukacyjnym. Jezioro Oleckie Wielkie skrywa w swoich wodach skarby czekające na odnalezienie. Od sierpnia 1914 roku leży gdzieś na jego dnie pancerna kasa miejska, a z czasów ostatniej wojny pochodzi inny możliwy cel podwodnych poszukiwań - wrak niemieckiego samolotu,
- Pomnik ofiar I wojny światowej z około 1928 roku, z całym kompleksem sportowym, rekreacyjnym i parkowym. Pomnik ma kształt monumentalnej półrotundy z arkadowymi otworami,
- zabytkowy młyn wodny pochodzący z 1895 roku położony nad rzeką Legą (obecnie elektryczny),
- Wieża ciśnień wybudowana na przełomie XIX – XX wieku,
- Zabytkowa kamienica wybudowana pod koniec XIX wieku, mieszcząca się na Placu Wolności (prawdopodobnie najładniejszy budynek w mieście),
- Szereg murowanych domów mieszkalnych z przełomu XIX i XX wieku. (ul. Armii Krajowej, 11-go Listopada, Grunwaldzka, Kolejowa, Plac Wolności).

Zabytki gminy Świętajno:
- Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Cichym pochodzący jeszcze z XVI wieku, przebudowany w I połowie XVIII wieku. Na uwagę zasługuje znajdujący się w tym kościele ołtarz z gotyckim pochodzącym z XVI wieku tryptykiem św. Agnieszki;
- kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Świętajnie,
- pałac w Dunajku, czyli zabytkowy zespół dworski,
- dworek w Kijach z II połowy XIX wieku,
- parki dworskie w Rogowszczyźnie i w Cichym,
- kurhan Jaćwingów z pozostałościami po zamczysku w okolicy jeziora Stopki w Dybowie.

Wieliczki  to wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim, która istniała już w 1540 roku.

Zabytki Wieliczki:
- uroczy drewniany kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, budowla pseudobazylikowa z bocznymi emporami. Ołtarz z bogatą ornamentacją, wykonaną przez snycerza z Olecka w 1708, ambona pochodzi z początków XVIII wieku, ufundowana przez proboszcza Michała Giżyckiego, polichromia na ambonie wykonana w 1712 na koszt parafii.