SPIS TREŚCI 

Informacje ogólne
Położenie
Informacje szczegółowe
Historia
Galeria
Kontakt
Atrakcje w pobliżu
Noclegi w pobliżu

 

ARTYKUŁ POPIELNO

⇒ Informacje ogólne

Od ponad 40 lat prowadzonych jest w Popielnie szereg prac badawczych i wdrożeniowych związanych z ochroną przyrody. Przy Stacji Badawczej PAN w Popielnie działa Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Istnieje tu również ekspozycja muzealna gdzie zgromadzono materiały i eksponaty prezentujące dorobek Stacji.

⇒ Położenie

Popielno to niewielka osada w powiecie piskim w gminie Ruciane-Nida. Leży w Puszczy Piskiej nad brzegiem jeziora Śniardwy.

Dojazd: przeprawa promem lub naokoło j. Bełdany, przez Ruciane-Nida.

⇒ Informacje szczegółowe

W związku z przedłużającym się remontem Muzeum Przyrodniczego nie będzie ono udostępnione do zwiedzania w roku 2022.

- powstał tu program znanej szeroko w kraju i za granicą hodowli wolnej konika polskiego,
  
- zorganizowano unikatową hodowlę fermową bobrów, umożliwiającą poznanie biologii tego gatunku oraz realizację przez szereg lat "Programu aktywnej ochrony bobra",
  
- prowadzone są, znane w kraju i na świecie, badania dotyczące biologii cyklu poroża, rozrodu i behawioru jelenia szlachetnego, prowadzona jest hodowla zachowawcza bydła rasy polskiej czerwonej,
  
- w pasiece doświadczalnej określa się ilość związków toksycznych przedostających się ze środowiska do pszczół i produktów pszczelich,
  
- las doświadczalny o powierzchni 1600 ha stanowi rezerwat dla wolnożyjących tabunów konika polskiego. Prowadzone są tutaj prace nad kształtowaniem biologicznym różnorodnych ekosystemów leśnych, odtwarzaniem naturalnych zasobów leśnych oraz oddziaływaniem turystyki na kształtowanie się ekosystemów leśnych.

Oferta Stacji:
- zwiedzanie muzeum przyrodniczego, gdzie znajdują się unikalne kolekcje poroży jeleni szlachetnych, prezentowane są zaprzęgi konne i sanie z różnych okresów oraz wiele innych ciekawych eksponatów
- zwiedzanie jedynej w Europie fermy bobrów
- odwiedzenie fermy jeleni, na której można zobaczyć jelenie szlachetne, daniele mezopotamskie, żubronia
- w okresie zimowym kuligi
- w okresie wiosenno-jesiennym przejażdżki powozem w "rezerwacie", gdzie można zobaczyć ostatnie dzikie konie Europy
- nauka jazdy konnej i przejażdżki konne z instruktorem
- miejsca noclegowe o różnym standardzie
- w okresie letnim możliwe jest korzystanie ze stołówki
- organizacja w Ośrodku Edukacyjnym Stacji pobytów młodzieży szkolnej i studenckiej oraz zapewnienie fachowej obsługi i seminariów tematycznych

⇒ Historia

W latach pięćdziesiątych utworzono w Popielnie placówkę Polskiej Akademii Nauk. Podstawowym celem jej powołania było dążenie do wzbogacenia i ratowania naszych zasobów przyrodniczych.

⇒ Galeria

fot. Robert Wróbel

⇒ Kontakt

Muzeum i stacja badawcza PAN
Popielno  
12-220 Ruciane Nida
tel. 87 423 15 19
Aneta Plona, kom. 606 883 765
www.popielno.pl

⇒ Atrakcje w pobliżu

Mrągowo

Mikołajki

Jezioro Śniardwy

Mazurski Park Krajobrazowy

⇒ Noclegi w pobliżu

Mrągowo