SPIS TREŚCI

Informacje ogólne
Położenie
Informacje szczegółowe
Historia
Kontakt
Atrakcje w pobliżu
Noclegi w pobliżu

 

ARTYKUŁ HODOWLA ŻUBRÓW W WOLISKU

⇒ Informacje ogólne

Niewątpliwie jedną z największych atrakcji turystycznych Puszczy Boreckiej są żyjące w wolnych stadach żubry. W Wolisku dla zwiedzających przygotowano specjalną platformę widokową, z której można podziwiać króla puszczy. Obecnie stado, bytujące w tym rejonie Polski liczy sobie około 70 sztuk;

⇒ Położenie

Hodowla żubrów znajduje się w Wolisku (teren Puszczy Boreckiej). Wolisko to wieś położona w powiecie giżyckim w gminie Kruklanki.

⇒ Informacje szczegółowe

Niekiedy żubry w poszukiwaniu pożywienia wychodzą na pola i atakują miejscowe bydło, dlatego też co jakiś czas organizowany jest odstrzał słabszych okazów. Takim polowaniem zainteresowani są myśliwi z całej Europy. W lutym 2004 r. w Puszczy Boreckiej żubra ustrzelił król Hiszpanii - Juan Carlos.

Ale Puszcza Borecka to nie tylko żubry. Pospolicie występują tu małe drapieżniki (lis, jenot, borsuk, kuna leśna, tchórz i piżmak), spotkać można tu również rysia i wilka. Z rzadkich okazów ptaków na uwagę zasługują orzeł bielik, rybołów i bocian czarny. Puszcza podzielona jest na kilka rezerwatów (Borki, Mazury, Lipowy Jar, Wyspa Lipowa), które obejmują najcenniejsze obszary tego regionu.

⇒ Historia

Po I wojnie światowej w zwierzyńcach, parkach leśnych i ogrodach zoologicznych Europy odszukano żubry białowieskie z rodowodem, które wcześniej opuściły puszczę jako dary lub zakupy. Było ich 54 (29 samców i 25 samic), z czego 39 wywodziło się w prostej linii z Białowieży. W 1979 r. żyły w Polsce 504 szt. żubrów w sześciu ośrodkach: Białowieża, Borki, Niepołomice, Pszczyna, Smardzewice i Stuposiany. W Puszczy Boreckiej żubry żyły w stanie naturalnym do połowy XVII w.

W 1956 r. pojawiły się ponownie, z domieszką krwi żubra kaukaskiego przywiezione z Niepołomic. Żubry białowieskie zostały sprowadzone do Borek w 1969 r. Po wymianie stada, od 1972 r. są tu tylko żubry białowieskie. Początkowo były one hodowane w zagrodach, a od kilkunastu lat żyją na wolności.

 ⇒ Kontakt

Nadleśnictwo Borki
tel. 87 421 70 45

e-mail:  
borki@bialystok.lasy.gov.pl

Więcej...

⇒ Atrakcje w pobliżu

Mrągowo

Wieża Ciśnień w Giżycku

Twierdza Boyen w Giżycku

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

⇒ Nocleg w pobliżu

Mrągowo