Teren, na którym powstało Mrągowo nosił nazwę Galindii od nazwy staropruskiego plemienia, zamieszkującego w średniowieczu obecną Ziemię Mrągowską.

W roku 1348 w miejscu, gdzie obecnie leży Mrągowo, Krzyżacy założyli strażnicę zabezpieczająca siedzibę Zakonu Krzyżackiego, znajdującą się w odległym o 5 km Szestnie.

Nie zachował się dokument lokacyjny, co nie pozwala określić dokładnej daty założenia.

Na jednej z pieczęci miasta figuruje rok 1348. Obecnie uznaje się jednak, że jest to raczej data zbudowania wieży strażniczej. Dopiero z czasem w okolicy strażnicy powstała osada. Wiadomo zaś, że w latach 1404-1407 komtur bałgijski Jan von Sayn, lokował miasto na prawie chełmińskim, a wielki mistrz krzyżacki Konrad von Jungingen nadał tej miejscowości prawa miejskie.

 

Historia Mrągowa

Akt lokacyjny Mrągowa z 1444 r.

Historia Szestna

Historia Wyszemborka

Wszystko zaczęło się w Wyszemborku. Strefa archeologiczna jeziora Salęt.

Historia miejscowości Gminy Mrągowo  opublikowana dzięki uprzejmości Urzędu Gminy Mrągowo, na podstawie "Studium Ochrony Wartości Kulturowych"    (pdf, 267 KB)

Osadnictwo grup plemiennych w okolicach Mrągowa. Zarys I-XV wiek Informację opracował: Dariusz Żyłowski, kierownik Muzeum w Mrągowie oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie    (pdf, 78,8 KB)

Kalendarium

Nazwy miejscowości w byłych Prusach Wschodnich - Powiat Mrągowski

Obecne i byłe nazwy ulice Mrągowa

Zabytkowe centrum Mrągowa

Mrągowska ulica reprezentacyjna

Mrągowskie Stare Miasto

Style architektoniczne Mrągowa - neogotyk

Kiedy w Mrągowie powstało pierwsze kino?

Historia Półwyspu Czterech Wiatrów

Zabytkowy zespół koszarowy

Sensburg jako miasto garnizonowe

Historia mrągowskich koszar

Strażnica Bośniacka

Źródełko Miłości

Jak powstał Pomnik Rocha?

Mrągowo miastem regionalnych targów? cz. I

Mrągowo miastem regionalnych targów? cz. II

Czy przed wojną Mrągowo było miastem turystycznym?

Historia mrągowskiej wąskotorówki

Mrągowo miastem rajdów?

Od drzwi do drzwi  (pdf)

Marian Zborowski-Weychman i początki życia kulturalnego w Mrągowie po roku 1945

Początki Szkoły Szybowcowej w Mrągowie

Niemieckie dzielnice w Mrągowie

Historia pewnej macewy. Żydzi w Mrągowie.

Nieznane zdjęcie Mrągowa z 1910 r.

Tadeusz Młodkowski - zasłużony mrągowianin

Andrzej Alicki - Moje wspomnienia z Mrągowa, cz. I 

Andrzej Alicki - Moje wspomnienia z Mrągowa, cz. II

Andrzej Alicki - Moje wspomnienia z Mrągowa, cz. III

Andrzej Alicki - Moje wspomnienia z Mrągowa, cz. IV

Andrzej Alicki - Moje wspomnienia z Mrągowa, cz. V

Andrzej Alicki - Moje wspomnienia z Mrągowa, cz. VI

Andrzej Alicki - Moje wspomnienia z Mrągowa, cz. VII ostatnia

Historia z powojenne Mrągowa. Śpiewaczka operowa.

Andrzej Alicki - Moje wspomnienia z Marcinkowa

 

Mapy, plany

Przedwojenny plan Sensburga    (format rar, 309 KB) 

Przedwojenna mapa Powiatu Mrągowskiego    (format rar, 1,30 MB)  

Przekazał ją dla Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej Pan Robert Szapiel. Dziękujemy!

Plan Mrągowa z roku 1939    (format rar, 156 KB)

Plan systemu kanalizacji w przedwojennym Mrągowie  (format rar, 1,16 MB)

Schemat studzienki kanalizacyjnej w Mrągowie (Sensburg) wykonany przez Davida Grove w 1905 r.    (format rar, 400 KB)

Mapa Powiatu Mrągowskiego (Kreis Sensburg), 1936 r.    (format rar, 1,8 MB)

Mapa okolic Mikołajek, 1932 r.    (format rar, 1,59 MB)

Mapa okolic Mrągowa, 1932 r.    (format rar, 1,43 MB)

Mapa okolic Mrągowa, 1938 r.    (format rar, 1,16 MB)

Plan Mrągowa (Sensburg) wykonany przez Davida Grove w 1905 r.    (format rar, 1,34 MB)

Mapa Powiatu Mrągowskiego (Kreis Sensburg) z 1928 r.    (format rar, 1,51 MB)

Mapa nadleśnictw Puszczy Piskiej z 1900 roku  (format rar, 1MB)

Folder promujący przedwojenne Mrągowo:  Sensburg lockt mit den Walder und Seen Masurens. (format rar, 4,4 MB).  Egzemplarz dostępny w Czytelni Bibiloteki Miejskiej w Mrągowie.