SPIS TREŚCI

Informacje ogólne
Położenie
Informacje szczegółowe
Historia
Galeria
Kontakt
Atrakcje w pobliżu
Noclegi w pobliżu 

 

ARTYKUŁ MAZURSKI PARK KRAJOBRAZOWY

⇒ Informacje ogólne

Siedziba Parku mieści się  w zabytkowym drewnianym budynku w centrum wsi Krutyń. Mazurski Park Krajobrazowy to jeden z najstarszych i największych parków krajobrazowych w Polsce.
 
- powierzchnia parku – 53 655 ha
- powierzchnia strefy ochronnej – 18 608 ha
- data utworzenia – 1977 r.
- rezerwaty MPK – 11
- użytki ekologiczne – 18
- pomniki przyrody - 94

⇒ Położenie

Położony jest na terenie trzech powiatów: mrągowskiego, piskiego i szczycieńskiego. Zajmuje teren Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, w części zachodniej Pojezierze Mrągowskie, a w południowej Równinę Mazurską. W granicach Mazurskiego  Parku Krajobrazowego znajduje się największe w Polsce jezioro Śniardwy oraz północna część Puszczy Piskiej z rzeką Krutynią.

 

⇒ Informacje szczegółowe

Niezwykłości Parku, czyli czego przegapić nie wolno

1 - wczesnośredniowieczne grodziska: w Lipowie i nad jeziorem Tyrkłem
2 – największy głaz narzutowy (różowy granit) o wymiarach: obw. 1215 cm, wys. 2 m, znajdujący się na półwyspie Kusnort k. Mikołajek
3 – układ zabudowy wsi Gałkowo, założonej przez staroobrzędowców
4 –  
klasztor staroobrzędowców w Wojnowie z 1847 r.
5 – molenna staroobrzędowców (1922-27) w Wojnowie
6 – drewniana cerkiew prawosławna (1922-23) w Wojnowie
7 –  
kościół gotycki w Nawiadach z 1437 r. (obecny z ok. 1527 r.)
8 – kościół neogotycki w Ukcie z 1864 r.
9 – kościół neogotycki w Wejsunach z 1898 r.
10 – drewniana dzwonnica w Ukcie z 1846 r.
11 –  
młyn wodny na rzece Krutyni w Zielonym Lasku z XIX w.
12 – ruiny młyna wodnego na strumieniu Pierwos k. Bobrówka
13 – spiętrzenie strumienia na Uklance przy zachodnim brzegu Jeziora Mokrego
14 – ruiny zburzonego pod koniec II wojny światowej mostu kolejowego w Ukcie z końca XIX w.
15 –  
śluza w Guziance
16 – jaz między jeziorami Mokrym i Krutyński

17 – przeprawa promowa w Wierzbie
18 – zabudowania pojunkierskie w Krutyni i w Łuknajnie
19 –  
zespół pałacowo-parkowy w Baranowie
20 –  
Izba Pamięci pisarza Ernsta Wiecherta w Piersławku
21 – zabytkowa stodoła mazurska we wsi Krutyń, w której mieści się Muzeum Przyrodnicze MPK
22 – galeria rzeźby Zdzisława Grunwalda w Zełwągach
23 – Izba Regionalna Eugeniusza Bielawskiego w Wejsunach
24 – kolekcja sztuki ludowej Walentyny Dermackiej w Pieckach
25 –  
Park Dzikich Zwierząt oraz Osada Kulturowa w Kadzidłowie
26 –  
hodowle bobra i konika polskiego w Popielnie
27 –  
ferma jeleniowatych Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie Górnym
28 – półwysep Szeroki Ostrów z klifowymi brzegami i widokiem na całe jezioro Śniardwy
29 – park podworski w Brejdynach
† - godne uwagi cmentarze ewangelickie w miejscowościach: Ukta, Krutyń, Bobrówko, Wojnowo oraz cmentarze staroobrzędowców w miejscowościach: Wojnowo, Gałkowo, Iwanowo, Kadzidłowo, Onufryjewo

W mazurskiej miejscowości Krutyń warto przepłynąć się po malowniczej rzece Krutyni  łodziami w staromazurskim stylu.

Zobacz mapę

Pływające wyspy, krzykliwe łabędzie i łabędzie nieme...

Szczególnie cenne fragmenty terenu Parku, osobliwości florystyczne i faunistyczne, a także wyróżniające się ukształtowanie geomorfologiczne chronione są w formie 11 rezerwatów przyrody.

Na wyjątkową uwagę zasługuje największy obszar rezerwatowy Parku – rezerwat biosfery  „Jezioro Łuknajno”   (pow. 1189,11 ha), utworzony dla ochrony łabędzi niemych zatrzymujących się na przelotach na płytkim jeziorze, zasobnym w ramienice, które są główną bazą pokarmową tych ptaków. W ostatnich latach zaobserwowano 1500 osobników.

Niezwykle cennymi są rezerwaty obejmujące ochroną rzekę Krutynię w górnym i dolnym biegu –  „Krutynia”  (pow. 273,12 ha) i  „Krutynia Dolna”   (pow. 969,33 ha). Rezerwat „Krutynia Dolna” chroni meandry rzeczne Krutyni oraz siedliska rzadkich gatunków roślin i zwierząt. W sąsiedztwie wsi Krutyń znajdują się znane rezerwaty  „Zakręt”  (pow. 105,8 ha) i  „Królewska Sosna”  (103,76 ha) utworzone dla ochrony jeziorek dystroficznych z pływającymi wyspami torfowiskowymi oraz osobliwościami roślinnymi, jak owadożerna rosiczka.

Rezerwaty „Królewska Sosna” i  „Strzałowo”  (pow. 14,12 ha) chronią dorodne drzewostany sosnowe, o strzelistych, gonnych pniach osiągających 33 m wysokości.

Rezerwatami ornitologicznymi są rezerwaty utworzone dla ochrony czapli siwej  „Czaplisko-Ławny Lasek”  (pow. 7,62 ha) i  „Czapliniec”  (pow. 17,10 ha), z których czaple przemieściły się na sąsiadujące tereny. W starych drzewostanach sosnowych gnieżdżą się ptaki drapieżne oraz różne gatunki dziuplaków.

Rezerwatem ornitologicznym jest także  „Jezioro Warnołty”  (pow. 373,3 ha) chroniącym gatunki ptaków wodno-błotnych i drapieżnych oraz miejsca ich gnieżdżenia się i żerowania.

Ochroną rezerwatową w rezerwacie  „Jezioro Lisunie”  – znanym jako Listnie, objęta jest rzadko występująca roślina wodna – kłoć wiechowata.

Rezerwatem chroniącym różne ekosystemy leśne, torfowiskowe i wodne jest rezerwat  „Pierwos”  (pow. 605,48 ha)

Przeczytaj również:

Leśne jeziorka Mazurskiego Parku Krajobrazowego

Użytki ekologiczne w Mazurskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie

Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko - Mrągowskich

Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe w powiecie mrągowskim:

 

Zapraszamy na  wycieczki bryczką po lesie  organizowane przez emerytowanego leśniczego Pana Stanisława Bochatyrewicza, tel. 504 276 661

⇒ Historia

Mazurski Park Krajobrazowy został utworzony w grudniu 1977 r. w celu zachowania wartości przyrodniczych, kulturowych i historycznych tego obszaru dla potrzeb nauki, dydaktyki i turystyki.

⇒ Galeria

 fot. Waldemar Bzura

⇒ Kontakt

Krutyń 66
11-710 Piecki
tel. +48 89 742 14 05
www.mazurskipark.pl

⇒ Atrakcje w pobliżu

Muzeum przyrodnicze Mazurskiego Parku Krajobrazowego

Szlak rzeki Krutyni

Park Dzikich Zwietrząt w Kadzidłowie

Klasztor starowierców w Wojnowie

⇒ Noclegi

Krutyń

Zgon

Rosocha