Stacja Badawcza Instytutu Parazytologii PAN  w Kosewie Górnym
Zwierzęta Eulalii
Mini Zoo "Nasza Zagroda" w Polskiej Wsi
Spotkania z alpakami