Określenie Mazury pojawiło się dopiero w XIX wieku. Mazury są krainą przede wszystkim etniczną. Dawniej tereny te nazywano polskimi powiatami, a ludność polskimi Prusakami (w średniowieczu tereny te zamieszkiwały plemiona pruskie).

Pojezierze Mazurskie jest krainą geograficzną, obejmującą większość Mazur i trochę więcej niż połowę Warmii. I to właśnie Pojezierze Mazurskie zawiera w sobie to, co ogółowi kojarzy się z Mazurami.

Mazury dzielą się na 3 krainy geograficzne:
- Mazury Zachodnie (Wzgórza Dylewskie i południowa część Pojezierza Olsztyńskiego)
- Mazury Środkowe (Równina Mazurska, Pojezierze Mrągowskie i Kraina Wielkich Jezior Mazurskich)
- Mazury Wschodnie (Pojezierze Ełckie, Kraina Węgorapy i Wzgórza Szeskie)

Poznaj atrakcje Mazur Zachodnich:

Ostróda i okolice

Działdowo i okolice

Nidzica i okolice