Warmia jest krainą historyczną, jedną z części historycznej krainy Prusy. Powstała w 1243 r. (wcześniej terytorium zamieszkiwane było przez Warmów). W latach 1243-1466 wchodziła w skład państwa krzyżackiego. W latach 1466-1772 należała do Polski. Po I rozbiorze ziemie te na 173 lata zagarnęły Prusy, a Księstwo Warmińskie przestało istnieć. Warmia wraz z Mazurami stały się częścią państwa polskiego dopiero w 1945 r.

Krainy geograficzne Warmii:
- Równina Warmińska (teren wokół Braniewa)
- Wybrzeże Staropruskie (okolice Fromborka)
- Wzniesienia Górowskie (na płn.-wsch. od Pieniężna)
- Równina Ornecka
- Równian Sępopolska (okolice Bartoszyc, Sępopola i Korsz)
- Pojezierze Olsztyńskie

Warmia była tworem politycznym i w odróżnieniu od Mazur jej granice były dobrze określone. "Niemcy ze zgrozą powiadają, że Warmia miała kształt siekiery wiszącej nad Prusami Wschodnimi. Ale przecież nie my to jej kształty nadaliśmy, tylko układ Krzyżaków z własnym biskupem, któremu, zwyczajem średniowiecznym, oddano trzecią część ziem do profitowania, wydzielonych w taką oto figurę" -  
Melchior Wańkowicz "Na tropach Smętka"

Poznaj atrakcje Warmii:

Braniewo i okolice

Olsztyn i okolice

Lidzbark Warmiński i okolice