Jest to typowo śródleśny cmentarz, położony z dala od dróg i duktów na zachód od leśniczówki Zakręt. Otoczony jest zniszczonym drewnianym płotem. Wewnątrz tego małego, o powierzchni niespełna 200 m2 cmentarza, w dwóch liniach rozplanowano groby. Z czytelnymi inskrypcjami zostały tylko cztery. Poza barwnikiem nie zaobserwowano typowych roślin ozdobnych, charakterystycznych dla mazurskich cmentarzy. Na tym cmentarzu pochowany został nadleśniczy August Doerk. Napis: "Gewidmet seinem jüngsten Sohn Georg" oznacza, że słowa dedykowane są najmłodszemu synowi, Georgowi.Źródło ""Mazurskie cmentarze. Symbole w krajobrazie" Tekla Żurkowska, wyd. Borussia, Olsztyn 2008