W Dybowie znajdują się 2 cmentarze.

I cmentarz

Cmentarz rodowy, położony w otwartym krajobrazie, nad jeziorem Mikołajskim, kilometr na południowy wschód od majątku Dybowo. Z daleka widoczna jest kępa starych lip, które prawdopodobnie mają prawie sto lat. Kilka drzew jest ze starości połamanych i poprzewracanych. Można powiedzieć, że te drzewa umierają wraz z cmentarzem, dla którego ozdoby i podkreślenia zostały posadzone. Cmentarz okala niski kuty płotek, który w jednym miejscu wrasta w pień lipy. Zachowane nagrobki, to zarówno obramowania z kamieni polnych, jak i ładne pomniki z czytelnymi inskrypcjami. Pomnik postawiony został zmarłej Marie Schilke, z domu Hollmann. Na cmentarzu zachował się też pomnik z płaskorzeźbą przedstawiającą Krzyż Żelazny, postawiony na grobie Hansa Schilkego. Najstarsza zachowana inskrypcja pochodzi z 1866 roku. Wiosną wśród traw wyrastają szafirowe kwiaty cebulicy. Jest ich tak dużo, że tworzą błękitny dywan wokół porozrzucanych nagrobków i gałęzi lip.

II cmentarz

Kępa krzewów, z przewagą bzów, wyznacza granice niewielkiego cmentarza, leżącego w odległości kilometra na wschód od dawnego majątku Dybowo. Po nagrobkach pozostały jedynie betonowe obramienia.


Źródło ""Mazurskie cmentarze. Symbole w krajobrazie" Tekla Żurkowska, wyd. Borussia, Olsztyn 2008 

 

Cmentarz rodowy w Dybowie

 

fot. Robert Wróbel