W Gązwie znajdują się 2 zabytkowe cmentarze.


fot. Robert Wróbel