Jest to mały, zdewastowany cmentarz śródpolny, położony w pobliżu osady Grabnik na południe od wsi Zełwągi. Nie odnaleziono na nim żadnego nagrobka z czytelnymi inskrypcjami.Źródło ""Mazurskie cmentarze. Symbole w krajobrazie" Tekla Żurkowska, wyd. Borussia, Olsztyn 2008