W Jełmuniu znajduje się cmentarz rodowy rodziny von Woisky wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych w dniu 20.11.2000. Rodzina von Woisky była właścicielem majątku w Jełmuniu. Dowiedz się więcej o dworze...

 

 
 

fot. M. Modzelewski