Ryszard Bitowt w "Materiałach o przeszłości Mrągowa i Ziemi Mrągowskiej"  wspomina, że w Młynowie istniało małe cmentarzysko, na którym chowano Żydów. Spoczywają tam także ciała żydowskich mieszkańców Mrągowa.