W Nikutowie znajdują się 2 cmentarze. Jeden jest cmentarzem ewangelickim wpisanym do Rejestru Zabytków Nieruchomych w dniu 19.02.1986. 

Jest to niewielki cmentarzyk położony na wzgórzu w zagajniku przy drodze w kierunku Krzywego, niedaleko dawnej drogi kolejki wąskotorowej. W dolinie widać wieś Nikutowo.

Obecnie cmentarz jest bardzo zarośnięty, nieogrodzony. Rozpoznać można tylko jeden nagrobek oraz zarysy innego grobu. Nie ma tablic nagrobnych.

 

I cmentarz

fot. Robert Wróbel

 

II cmentarz 

Cmentarz znajduje się w widocznym miejscu, we wsi przy drodze asfaltowej. Niestety jest bardzo zarośnięty i zdewastowany. Latem wejście jest utrudnione. Zimowy rekonesans potwierdził, że na terenie cmentarza jest tylko jeden zniszczony grób, znajdujący się przy ulicy. Ziemia porosnięta bluszczem.

Z rozmów z mieszkańcami wynika, że jest to jedyny blisko położony cmentarz. Oznacza to, że założyciele wsi i mieszkańcy niewielkiego dworku znajdującego się na końcu miejscowości także tu musieli być chowani.

Nikutowo to wieś założona w XVIII wieku przez drobnego szlachcica o nazwisku "Nikutowski" .

 

   

fot. Robert Wróbel