Na cmentarzu ewangelickim w Pieckach zachowało się 6 żeliwnych krzyży z końca XX wieku i kilka nagrobków o okresu powojennego.

Na cmentarzu pochowany
jest ojciec znanego pisarza Ernsta Wiecherta. Kamień nagrobny pochodzi z 2000 roku i został sfinansowany przez niemieckie Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Ernsta Wiecherta.

Cmentarz leży przy wyjeździe ze wsi w kierunku Mrągowa, na przeciwko siedziby Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego.

 

fot. Robert Wróbel i archiwum Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej