Około kilometra na północ od leśniczówki Piersławek, w lesie, jest mogiła młodszego brata pisarza Ernsta Wiecherta - Paula, który 18 lutego 1895 roku, w wieku 5 lat, zmarł na dyfteryt. Pisarz opisał chorobę i śmierć brata w autobiograficznej powieści "Lasy i ludzie".Źródło ""Mazurskie cmentarze. Symbole w krajobrazie" Tekla Żurkowska, wyd. Borussia, Olsztyn 2008