Cmentarz położony jest na pagórku, około 150 m od jeziora Łuknajno i dawnego majątku z osadą folwarczną. Kwatera rodowa rodziny Damm otoczona jest czerwonym ogrodzeniem z napisem: "Erbbegräbnis der Familie von Damm" ("Grobowiec rodziny von Damm"). Poza tym znajdują się tam trzy zachowane groby z napisami, w tym jeden żeliwny krzyż poświęcony Carlowi Mallonowi.Źródło ""Mazurskie cmentarze. Symbole w krajobrazie" Tekla Żurkowska, wyd. Borussia, Olsztyn 2008