Wokół wsi rozciąga się niezwykle malowniczy, pagórkowaty krajobraz. Na jednym ze wzniesień usytuowany jest cmentarz. Aby do niego dotrzeć, należy udać się we wsi w kierunku wschodnim, w stronę stromego pagórka. Z daleka można poznać to miejsce po kępie sosen. Jest to kolejny przykład jak ważną rolę odgrywało położenie cmentarza w krajobrazie. Znajduje się tu kilkanaście dobrze zachowanych nagrobków z czytelnymi tablicami. Uwagę zwraca kwatera otoczona ładnym kutym płotem z motywem kwiatowym, w której wnętrzu znajduje się pięć krzyży poświęconych rodzinom Totzek i Czerwonka. Na cmentarzu tym pochowany został Joh Weikberg - właściciel kuźni.Źródło ""Mazurskie cmentarze. Symbole w krajobrazie" Tekla Żurkowska, wyd. Borussia, Olsztyn 2008