Niewielki cmentarzyk położony przy drodze bitej prowadzącej z osady Urwitałt do wsi Woźnice. Otoczeniem cmentarza są pola uprawne. Z daleka więc widoczna jest wysoka kępa drzew i krzewów, składająca się głównie z klonów i bzów. Cmentarz jest bardzo mały, założony na planie koła. Zachowały się dwa żeliwne krzyże. Widoczny jest też ślad po trzecim. Na bogato zdobionym odlewanym krzyżu Johanna Szomasko znajduje się ryt Krzyża Żelaznego, którym był prawdopodobnie odznaczony za udział w prusko-francuskiej wojnie, w latach 1870-1871.Źródło ""Mazurskie cmentarze. Symbole w krajobrazie" Tekla Żurkowska, wyd. Borussia, Olsztyn 2008 

 

 

fot. Robert Wróbel