W Wyszemborku znajduje się cmentarz ewangelicki wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych w dniu 19.02.1986. A na nim m.in. zbiorowy grób z 27.01.1945 r.

 

 Cmentarz w Wyszemborku, fot. archiwum MCIT