Cmentarz jest położony pomiędzy wsią a jeziorem Probarskim. Zachowany został tylko jeden nagrobek i żeliwny krzyż na grobie Dobrzewskiego.Źródło ""Mazurskie cmentarze. Symbole w krajobrazie" Tekla Żurkowska, wyd. Borussia, Olsztyn 2008