Niewielki cmentarz, położony w centrum osady Zielony Lasek, między wsiami Rosocha i Krutyń. Ogrodzony jest niskim, rozpadającym się murem z kamieni polnych. Ma kształt zbliżony do kwadratu. Z jednej strony graniczy ze ścianą lasu. Rosną tu lipy, brzozy i klony, dlatego cmentarz ma charakter leśny, pomimo że z pozostałych stron otoczony jest łąkami. Na uwagę zasługuje przepiękna dębowa brama. Zachowanych jest wiele grobów, na których czytelne są inskrypcje. Groby sa głównie rozplanowane po wewnętrznej stronie muru otaczającego cmentarz. Na jednym z nagrobków widnieje data urodzenia zmarłej Lidii Podschadel - 36 listopada 1938. Na tablicy pojawił się po prostu błąd, którego nikt nie poprawił przez tyle lat.Źródło ""Mazurskie cmentarze. Symbole w krajobrazie" Tekla Żurkowska, wyd. Borussia, Olsztyn 2008

 

 

fot. Robert Wróbel