Jest to cmentarz usytuowany na pagórku, półtora kilometra na południe od wsi Zełwągi, w pobliżu osady Klon. Cmentarz jest zaniedbany, bardzo zarośnięty. Otoczeniem jest młodnik sosnowy. Pozostały jedynie groby w postaci betonowych obramień obrośniętych mchem.Źródło ""Mazurskie cmentarze. Symbole w krajobrazie" Tekla Żurkowska, wyd. Borussia, Olsztyn 2008