Nieistniejąca już miejscowość Osa składała się z jednego domostwa. Przy drodze szutrowej w kierunku Woźnic można się natknąć na grób z I wojny światowej.

 

   
   

fot. Robert Wróbel