W Brejdynach znajdują się 2 cmentarze.

Pierwszy cmentarz, śródpolny położony jest 300 metrów na północ od wsi przy drodze piaskowej w kierunku Kromnic. Na tak duży cmentarz zachowany jeden nagrobek to z pewnością niewiele. Zwłaszcza, że odczytać można było jedynie imię Charlotte (oryginalna pisownia Scharlotte) i datę urodzenia, natomiast nazwisko i dokładna data śmierci zostały częściowo zatarte.

Drugi cmentarz zlokalizowany jest przy wschodnim krańcu wsi niedaleko drogi asfaltowej w kierunku Piecek. Od pastwisk odgrodzony jest kępą tawuły wierzbolistnej. Cmentarz zniszczony, jednak niewielka jego część została odnowiona.


Źródło ""Mazurskie cmentarze. Symbole w krajobrazie" Tekla Żurkowska, wyd. Borussia, Olsztyn 2008

 

Cmentarz od strony północnej, droga na Kromnice

   

fot. Robert Wróbel

 

Cmentarz od wschodu Brejdyn w kierunku na Piecki

   

fot. Robert Wróbel