W Śmietkach znajdują się 2 cmentarze.

I cmentarz

Cmentarz znajduje się na pagórku otoczonym polami, kilometr na południowy zachód od wsi Inulec. Jest zdewastowany. Inskrypcje spisano z potłuczonych tablic, które zostały poskładane.

Cmentarz położony jest na zboczu wzgórza od strony wsi Śmietki. Z drugiej strony widoczne jest głębokie ceglane wejście do piwnicy (?) pod wzgórzem, a na szczycie widać duży otwór.

 

fot. Robert WróbelII cmentarz

Cmentarz najlepiej prezentuje sie z daleka jako kępa wysokich drzew. Usytuowany jest na niewielkim wzniesieniu, w otoczeniu pól, kilometr na południe od wsi Baranowo, po drugiej stronie torów. Wewnątrz tej kępy, wśród zarośli śnieguliczki widoczne sa ślady jedynego zachowanego nagrobka, bez czytelnej tablicy.Źródło ""Mazurskie cmentarze. Symbole w krajobrazie" Tekla Żurkowska, wyd. Borussia, Olsztyn 2008