W Wesołowie znajdują się 2 cmentarze.

I cmentarz

Na wysokim pagórku, na południowym brzegu jeziora Inulec, w zarośniętej kepie drzew i krzewów jest mały cmentarz o powierzchni niespełna 50 m2. Znajdują sie tam niespotykane dotąd nagrobki wyglądające jak wynurzające się z ziemi kamienie.

II cmentarz

Cmentarz usytuowany jest na skraju lasu, kilkaset metrów od cmentarza Wesołowo. Po nagrobkach nie pozostało nic prócz kilku kamieni. Na środku rośnie rozłożysta sosna.Źródło ""Mazurskie cmentarze. Symbole w krajobrazie" Tekla Żurkowska, wyd. Borussia, Olsztyn 2008