W Zgonie znajdują się 2 cmentarze.

I cmentarz

Cmentarz o powierzchni ponad 1500 m2 jest widoczny po prawej stronie drogi prowadzącej z Rucianego-Nidy do Zgonu. Prawdopodobnie nigdy nie był ogrodzony, jego granice biegną po skarpie, na której jest częściowo usytuowany. Teren miejsca pochówków jest zadrzewiony. Z trzech stron cmentarz graniczy z lasem sosonowym z domieszką lipy, klonu i dębu. Drzewa te rosną również na cmentarzu. Grobów zachowało się niewiele. Większość jest zniszczona i bardzo zaniedbana. Na odczytanie nazwisk pozwalają jedynie inskrypcje na czterech grobach. Aż trudno uwierzyć, że cmentarz ten został zapełniony do tego stopnia, że nie było już miejsca na kolejne pochówki. Dlatego założono kolejny cmentarz, po drugiej stronie drogi.

II cmentarz

N
a cmentarzu są głównie współczesne, powojenne groby. Grzebano tu zarówno ewangelików, jak i katolików.Źródło ""Mazurskie cmentarze. Symbole w krajobrazie" Tekla Żurkowska, wyd. Borussia, Olsztyn 2008